Dětská univerzita se koná formou příměstského tábora, na němž se žáci základních škol prakticky seznámí s technickými a přírodovědnými obory. Uskuteční se to atraktivní formou. Děti se mohou těšit mimo jiné na malou vědeckou show s fyzikálními experimenty, Lego roboty, jízdu v elektromobilu, automobilové a letecké trenažéry nebo představení trojrozměrného tis­ku.

Součástí programu budou také sportovní aktivity a účastníci navštíví rovněž Letiště Václava Havla. „Program jsme připravili pro žáky ve spolupráci s fakultami ČVUT tak, aby byl interaktivní a zážitkový. Na jeho realizaci se podílí více než čtyřicet odborníků z ČVUT," uvedla v tiskové zprávě hlavní organizátorka akce Michaela Kostelecká.

Malými bakaláři se stanou děti z prvních až čtvrtých tříd, od páté třídy z nich budou Malí inženýři. K zisku titulu musejí absolvovat minimálně deset ze 14 přednášek. Stravovat se budou děti v menze ČVUT. Cena je pro účastníky obdobná jako u běžných příměstských táborů, 1550 korun za týden.

Zájem o účast byl obrovský, kapacita se vyčerpala do dvanácti hodin od začátku přihlašování. „Pro příští rok se chystáme počet dětí zčtyřnásobit. Už nyní se ukazuje, že kapacita nebude stačit," poznamenal rektor ČVUT Petr Konvalinka. Společně s dalšími zástupci akademické obce se v pátek zúčastní slavnostní promoce absolventů programu.