Dobšík novinářům řekl, že byl zmocněn stávkovou pohotovost vyhlásit, když koalice v pondělí požadavky učitelů nevyslyší. Vyhlášením pohotovosti se odbory začnou připravovat na stávku. "Rozdáme instrukce, jak se mají zakládat stávkové výbory, jak má potom konkrétní stávka probíhat," popsal Dobšík další postup. Věří ale, že odbory jej nebudou potřebovat.

Vysoké školy chtějí peníze i na stipendia doktorandů 

Školské odbory požadují zvýšení platů učitelů v regionálním školství o 15 procent a nepedagogických pracovníků o deset procent, a to od letošního listopadu. Celkem chtějí přidat v příštím roce 17,5 miliardy korun, jinak se podle nich nepodaří naplnit slib vlády o zvýšení platů na 130 procent průměrné mzdy. Vysoké školy chtějí peníze i na stipendia doktorandů a na podporu žádaných studijních oborů.
Požadavky podle ministra financí Ivana Pilného (ANO) převyšují to, co má připraveno na růst platů v celém veřejném sektoru. Připustil, že pokud vláda bude souhlasit, může stoupnout plánovaný deficit. Aktuální návrh rozpočtu proberou špičky vládní koalice v pondělí na zasedání v Lednici.

Polovina učitelů na prvním stupni ZŠ měla pod 29 671 korun 

V regionálním školství pracuje asi 151 tisíc učitelů. Polovina učitelek a učitelů v mateřských školách si loni měsíčně i s odměnami, náhradami a příspěvky nevydělala ani 24.805 korun hrubého. Polovina pedagogů na prvním stupni základních škol měla pod 29.671 korun, medián jejich kolegů na druhém stupni a středních školách byl jen o 11 korun vyšší. Průměrná mzda v ČR činila v letošním prvním čtvrtletí 27.889 Kč. Medián učitelů na vysoké škole byl loni 37.407 korun, u ostatních vysokoškoláků činil o 551 korun víc.
Ve stávkové pohotovosti byly školské odbory na jaře před pěti lety. Tehdy protestovaly proti škrtům, které by vedly ke snížení platů.
Odborový svaz státních orgánů a organizací ve své metodice uvedl, že stávková pohotovost se podle stávkového řádu vyhlašuje, pokud aspoň polovina zaměstnanců souhlasí s uspořádáním stávky. Odbory mohou pohotovost vyhlásit ale i tehdy, pokud mají souhlas jakéhokoliv počtu zaměstnanců. Dál pak vyjednávají o řešení sporu. Před zastavením práce mohou ještě podniknout jiné kroky, jako jsou protestní shromáždění či zpomalení pracovního tempa. Pokud se dohodu nepodaří najít, mohou odbory v době pohotovosti stávku vyhlásit. Ve stávkové pohotovosti začne fungovat stávkový výbor a připraví se nutná opatření ke stávce.