„Měřením chceme zamezit překračování povolené rychlosti, informace tedy budou předávány policii. V případě snížení rychlosti dochází samozřejmě také ke snížení hluku od projíždějících vozidel,“ vysvětlil mluvčí ŘSD Jan Studecký.

Nové kamery mají měřit nejen okamžitou rychlost, ale vyhodnotí i dobu průjezdu v daném úseku. Celkem půjde o měření na čtyřech úsecích. Řidič, který zpomalí jen před kamerou a následně zrychlí nad povolenou rychlost, tak může také očekávat pokutu.

Úsekové měření rychlosti na D0 je momentálně v provozu na obou tunelových stavbách Lochkov a Cholupice. A je zřejmě dostatečně účinné. „V obou tunelech řidiči vesměs dodržují předepsanou rychlost,“ dodal Studecký.