Návštěvníci se vedle prohlídky prostor dozvědí, které protokolární a společenské události se v daných místnostech odehrávají. V jednotlivých salonech budou fotografie z protokolárních akcí, třeba jmenování ústavních činitelů, soudců a generálů, nástupní audience velvyslanců nebo přijetí oficiálních návštěv ze zahraničí. Mohli by tak vidět i místo známé z nedávných novinových snímků, kde se prezident počátkem května setkal s premiérem Bohuslavem Sobotkou (ČSSD).

Expozice představí Josipa Plečnika 

Reprezentační prostory Pražského hradu se nacházejí v prvním podlaží Nového královského paláce. Rezidence panovníků byla vystavěna postupně v letech 1564 až 1616 pro Maxmiliána II. a Rudolfa II. Celý komplex byl stavebně sjednocen a upraven v rámci tereziánské přestavby ve stylu barokního klasicismu letech 1753 až 1775.

V západním křídle Nového paláce, jehož vstupní část upravil pro prezidenta Tomáše Garriqua Masaryka Josip Plečnik, návštěvníci uvidí malou expozici. Představí průřez realizacemi tohoto architekta na Pražském hradě, včetně originálního mobiliáře