Na Petříně má vzniknout zelený památník dětem zachráněným během 2. světové války.

V jihovýchodní části Strahovské zahrady bude vysázen sad, který bude ve spolupráci s Federací židovských obcí věnován dětem zachráněným během 2. světové války na území tehdejšího Československa a odvezeným do zahraničí.

Třešně i mišpule

„V Dětském sadu budou vysázeny stromy, které budou zahrnovat české ovocné dřeviny. Výrazná místa v parku budou podtržena méně obvyklými druhy dřevin, například kaštanovníky či mišpulemi,“ řekl o projektu radní Petr Štěpánek (SZ). Nově bude vysazeno celkem 97 stromů.

Ze stávajících stromů bude pokáceno 44 dřevin. Tyto stromy jsou napadené dřevokaznými houbami a parazitickým hmyzem, slivoně trpí šarkou, hrušně jsou napadené rzí hrušňovou. Zdravé a perspektivní dřeviny budou na místě ponechány.