Největší akce se odehrají na Albertově (pořádají studenti Univerzity Karlovy), Národní třídě (Korzo Národní) a Václavském náměstí (Koncert pro budoucnost). Tato tři místa letos jedinečně propojí velký částečně inscenovaný průvod v trase studentské manifestace 17. listopadu 1989.

Ulicemi Prahy projde již tradičně průvod Sametového posvícení. Organizace Post Bellum vedle každoročního předávání Cen Paměti Národa chystá audiovizuální instalaci na Národní třídě, mimo Prahu pak vyjede s programem na školách.

Vlastní program připraví také Knihovna Václava Havla, Polský institut v Praze nebo třeba Památník Šoa. Zapojí se i instituce jako Národní galerie, Národní divadlo a Národní muzeum. To chystá stejně jako v loňském roce 28. října videomapping na svou nově opravenou budovu.

Na koordinační setkání pozvali organizátory primátor Zdeněk Hřib, jenž převzal nad některými z akcí záštitu, a radní Hana Třeštíková a Hana Kordová Marvanová.

Různé akce, stejná myšlenka

„Veřejné akce, které se organizují občansky, takzvaně zdola, mají vždy velkou energii a dokážou kolem sebe živě semknout široká společenství lidí. Proto jsem moc rád, že podpoříme právě tyto snahy. Připomínkové oslavy 17. listopadu se tak budou konat na různých místech a v různé podobě, přesto ale ve vzájemné koordinaci a propojené stejnou myšlenkou," řekl Zdeněk Hřib.

"Obzvlášť mě pak těší velký zájem mladých lidí o organizaci oslav. Dokazují tak, že cítí odpovědnost za společenské dění a fandí demokratickým hodnotám," doplnil.

Koordinačních setkání k 17. listopadu se účastní také radní Hana Kordová Marvanová, která má na 17. listopad živé vzpomínky a patřila mezi ty, kteří byli za své názory komunistickým režimem stíháni a uvězněni. Zároveň má na starosti založení muzea, které by upozorňovalo na nebezpečí totalitních režimů.

„Osobně se budu zasazovat o to, aby 30. výročí od sametové revoluce bylo opravdu výjimečné. Připravujeme také v Rezidenci primátora uvítání přímých účastníků demonstrací a všech, kteří se zasadili o to, abychom dnes mohli žít v demokracii a svobodě. Rovněž bych byla ráda, aby hlavní město v rámci oslav učinilo rozhodnutí o založení Muzea paměti 20. století, které v Česku chybí a které by připomínalo dobu totality a nesvobody pro příští generace,“ uvedla Hana Kordová Marvanová.

Samostaný programový grant

„Jsme rádi, že už dnes existuje řada iniciativ, které oslavy svobody ve své činnosti reflektují. 17. listopad i díky nim probíhá v pražských ulicích v živé a přátelské atmosféře. Rozhodli jsme se proto namísto vlastních větších akcí tyto občanské iniciativy podpořit. Vypsali jsme samostatný grantový program a z něj podpořili přes čtyři desítky větších i menších akcí, od koncertů a shromáždění po nejrůznější výstavy či filmové přehlídky. Těším se, že se potkáme společně v ulicích,” prozradila Hana Třeštíková.

Koordinace těchto akcí se zhostí především platforma Festival svobody, která již v minulých letech sdružovala akce občanských iniciativ k 17. listopadu, a to nejen v Praze, ale i v desítkách měst v celé republice.

„Už několik let sdružujeme větší akce pořádané v hlavním městě a zároveň se snažíme podpořit menší akce v regionech. Je pro nás důležité, aby si akce nekonkurovaly, ale naopak dokázaly co nejlépe vzájemně spolupracovat a zajistit tak občanům v tento významný den pozitivní a silný zážitek,” připojil za iniciativu Festival svobody Jan Gregar.

„Naším cílem je uspořádat důstojnou pozitivní oslavu svobody, která v lidech probudí to dobré, co jsme po 17. listopadu jako společnost získali. Snažíme se vše pojmout takovou formou, aby zaujala i ty, kteří revoluci ani totalitu nezažili,“ doplnil Martin Pikous, jeden z organizátorů iniciativy Díky, že můžem, která pořádá akci Korzo Národní.