Pro řidiče to znamená jediné musejí se připravit i na situace, kdy se jim cesta přes Nuselský most může notně protáhnout.

„Celková rekonstrukce Nuselského mostu je plánována s výhledem kompletního dokončení v roce 2016. Jedná se o jednu z nejdůležitějších dopravních cest, kterou Praha má, proto celou rekonstrukci rozdělujeme do více etap, abychom zachovali maximální možnou průjezdnost," uvedl Ladislav Pivec, šéf TSK. Zároveň doplnil, že po celou dobu rekonstrukce jsou už nyní zachovány minimálně dva jízdní pruhy pro oba směry.

Zmíněné etapy jsou dvě. V první bude podle TSK uzavřen levý a střední jízdní pruh ve směru do centra metropole, doprava ve směru z centra bude vedena ve dvou jízdních pruzích, doprava do centra bude vedena v jednom jízdním pruhu ve svém jízdním pase a v jednom jízdním pruhu v protisměru. Tato etapa potrvá do 29. června letošního roku.

Ve druhé etapě bude uzavírka levého a středního jízdního pruhu ve směru z centra, doprava ve směru do centra je vedena ve dvou jízdních pruzích, doprava z centra bude vedena v jednom jízdním pruhu ve svém jízdním pase a v jednom jízdním pruhu v protisměru. Termín ukončení oprav ve druhé etapě je naplánován na 28.srpna.

Kolony prý velké zřejmě nebudou

Řidiči ale za své pochopení prý budou odměněni na mostě bude zcela nový povrch ve středních a rychlých jízdních pruzích v obou směrech. Technická správa komunikací se podle svého šéfa Ladislava Pivce neobává větších kolon podobná uzávěra proběhla už loni a větší problémy nenastaly. Provoz metra a vstupy do stanice Vyšehrad tak i vzhledem k aktuálním opravám zůstávají bez omezení.

„Jsem přesvědčen, že rekonstrukce mostu rozdělená do etap a rozumných časových harmonogramů odpovídá důležitosti této dopravní komunikace. Kdyby se Nuselský most zcela uzavřel, je zde naprostá jistota totálního kolapsu povrchové dopravy v Praze," míní Josef Bečvář, odborník na automobilovou dopravu.

Další opravy budou následovat

Právě v loňském roce TSK opravila střední dělící pás včetně nové izolace mostovky a osazení nového zádržného systému. K opravám se přidala také společnost Eltodo, která na mostě vyměnila stožáry veřejného osvětlení. Současná oprava není jedinou, která most čeká. V následujících zhruba čtyřech letech by se měly na mostě realizovat opravy za 300 až 350 milionů korun. Podle TSK se Most dočká rekonstrukce podhledu nosné konstrukce, opraveny budou opěry a pilíře, provedeny nové izolace vozovky a nové vozovkové souvrství a vyměněny budou konstrukce chodníků.

Na Nuselském mostě se evidentní problémy začaly objevovat už před čtyřmi roky. Na svědomí je mělo jednak tehdejší velké množství sněhu a následné zamrznutí dilatačních kanálků. Náhlé výrazné oteplení poté způsobilo, že led ve spárách i sníh na mostě začaly tát a dilatace nápor vody nezvládla. Ani okamžitý úklid sněhu z celé délky mostu nezabránil, že voda natekla do elektroinstalace metra, jehož provoz trasy C přes Nuselský most bylo nutno dočasně zastavit. Metro se do tunelu tehdy opět vrátilo až ve večerních hodinách.

Nuselský most je jednou z klíčových staveb pražského dopravního systému, po níž denně projedou tisíce aut, ale také zajímavým technickým a architektonickým dílem. Byl otevřen 22. února 1973. Most přes Nuselské údolí, jehož stavba začala v roce 1965, však proslul i jako místo, kde svůj život skokem do čtyřicetimetrové hloubky ukončily již stovky sebevrahů.

Plány na přemostění hlubokého údolí Botiče vznikaly již na počátku 20. století, ale teprve na přelomu 50. a 60. let byla uspořádána architektonická soutěž, z níž vítězně vyšel návrh trojice architektů Vojtěcha Michálka, Stanislava Hubičky a Svatopluka Kobra. Výstavba mostu, který spojil Pankrác a Karlov, probíhala poměrně rychle. Takže již na podzim 1970 byla provedena zátěžová zkouška se 66 tanky seřazenými na ještě rozestavěné mostovce.

Nuselský most od doby otevření v únoru 1973 do května 1990 nesl jméno komunistického prezidenta Klementa Gottwalda.

Nuselský most v číslech- most byl dostavěn roku 1973
- délka: 485 metrů
- šířka: 26,5 metru
- konstrukce: železobetonová, rámová a čtyři pilíře
- průměrná výška: 42,5 metru nad Nuselským údolím
- tloušťka stěn: od 30 do 110 centimetrů
- uvnitř se nachází tubus metra, který má lichoběžníkový průřez a výšku téměř 6,5 metru
- spotřeba betonu: 20 tisíc metrů krychlových