Údajně se jednalo o extázi, a to ve větším množství – což by však samo o sobě ke smrti vést nemělo. A to ani v kombinaci s alkoholem, jehož konzumaci se účastníci akce rozhodně nevyhýbali. Zatím ale nelze vyloučit, že jako extáze byla látka pouze koupena – a ve skutečnosti dealer prodal něco jiného.

Všechny okolnosti smutného případu jsou předmětem policejního zkoumání. Více by měly napovědět také závěry soudních lékařů z pitvy. Právě na výsledky toxikologických rozborů, které se v daném případě jeví jako klíčové, ale bude třeba počkat.

Poté, co studenti dívčino bezvládné tělo na záchodě našli, se svědci pokoušeli o laickou resuscitaci. Úspěch při oživovacích pokusech už však neměli ani záchranáři; po třičtvrtěhodinovém úsilí museli kapitulovat. V souvislosti s nešťastnou událostí byla akce předčasně ukončena; provázely to silně rozjitřené emoce.

close Extáze. Ilustrační foto zoom_in Extáze

Má značné stimulační účinky, díky čemuž je konzument schopen zvýšené fyzické aktivity, aniž by pociťoval únavu. To však může vést až ke kolapsu organismu následkem fyzického vyčerpání. Mírné psychedelické účinky se projevují především v nárůstu empatie, příjemných pocitů a laskavosti.