V tomto konkrétním případě mají za sebou i podporu svojí radnice. Radní Prahy 13 už ke konci září vydali k projektu odmítavé stanovisko. Mezi místními lidmi koluje i petice s názvem „Zastavte výstavbu na pražských Lužinách."

Radnice stavbu nepodporuje

Proč je stavební záměr trnem v oku obyvatel Prahy 13 i jejich volených představitelů? „V návrhu se neřeší parkování pro místní obyvatele, kam budou chodit obyvatelé do škol, neřeší se limitní kapacita kanalizací a napojení vody, dopravní situace, kdy stovky nových vozidel zahltí už nyní kriticky přetíženou oblast a už vůbec pohoda bydlení obyvatel Lužin, kteří měli příjemný výhled do Centrálního parku," vysvětluje zásadní důvody Petr Kučera, zastupující Spolek občanských sdružení jihozápadního města. Ten prostřednictvím petice žádá odbor životního prostředí magistrátu hlavního města, aby návrh na výstavbu věží na Lužinách zamítl.

Obdobně se k problému postavilo i vedení městské části, které na svém nedávném mimořádném zasedání vyslovilo nesouhlas s velikostí záměru soukromého investora postavit výškové budovy, těsně přiléhající ke stávajícímu obchodnímu centru poblíž stanice metra Lužiny.

Výsledek jednání rady komentoval starosta David Vodrážka s povděkem. „Budeme v každém případě trvat na tom, aby byl podrobně prozkoumán vliv plánované stavby na životní prostředí. Podle mého názoru tak velká stavba do tohoto prostoru nepatří," shrnul Vodrážka.

„S plánovaným megalomanským objektem rozhodně nesouhlasím, protože by přivedl do oblasti Lužin další dopravu," připojil zástupce starosty Aleš Mareček, který má oblast dopravy v kompetenci. „V celé oblasti Lužin je již v současné době nedostatek parkovacích míst a větší provoz na sídlišti nechceme," doplnil Mareček. Radnice prý nebyla investorem předem informována, že součástí rekonstrukce obchodního centra Lužiny má být i výstavba věžáků. Potvrdil to mluvčí městské části Samuel Truschka. Samotná rekonstrukce, se kterou radnice od začátku souhlasila a podporovala ji, by podle něj měla skončit na jaře příštího roku. Spolek občanských sdružení jihozápadního města byl, na rozdíl od Prahy 13, i proti rekonstrukci samotného obchodního centra Lužiny. Nyní v již zmiňované petici žádá magistrátní odbor životního prostředí i o přezkoumání přítomnosti azbestu, údajně uvolněného při demolici původní budovy centra a v neposlední řadě také prověření zdrojů, ze kterých je stavba financována.

Spor o obchodní centrum trvá

Investor firma OC Lužiny, zastoupená jednatelkou Petrou Jandošovou už ale dříve odmítl jakékoliv pochybení při demolici a dokládá to odbornými posudky. Ohradil se také proti kritice způsobu, jakým dosáhl stavebního povolení. Veřejnost, respektive občanská sdružení varovala, že se investor vyhnul standardnímu stavebnímu řízení díky tomu, že využil institutu tak zvaného autorizovaného inspektora. Kučera za Spolku občanských sdružení jihozápadního města již dříve uvedl, že díky tomu mohl ignorovat připomínky tamních obyvatel a obejít i platný územní plán. Jandošová se v reakci odvolávala na zcela legální postup. Investor prý autorizovaného inspektora využil pouze pro urychlení procesu demolice a následné rekonstrukce obchodního centra, tedy údajně ve prospěch místních. Konstatovala, že investor OC Lužiny dodržel stavební zákon a se všemi připomínkami se řádně vypořádal.

Spolek občanských sdružení jihozápadního města ale dál trvá na tom, že investor neměl právo stavbu vůbec zahájit, protože institutu autorizovaného inspektora využil v rozporu s verdiktem Nejvyššího správního soudu, který takovou formu zkráceného řízení přisoudil pouze nesporným případům. To prý v případě obchodního centra Lužiny neplatí.