Jednotlivé projekty nyní soupeří o finanční podporu veřejnosti. Musí vybrat celkem alespoň 5000 korun, a to minimálně od pěti různých dárců. Podle výše částky, kterou projekty takto získají, bude rozdělen i finanční příspěvek od Ery, a to podle pravidla: Čím více vyberete od veřejnosti, tím vyšší dar získáte.

Projekt, který veřejnost podpoří nejvíce, získá od Ery 50 tisíc korun, druhý v pořadí 40 tisíc korun, třetí 35 tisíc korun a čtvrtý projekt si odnese 25 tisíc korun. Výběr peněz od veřejnosti začal 13. října a skončí 6. ledna 2016.

Z každého regionu v Praze a ve středních Čechách vám nyní představíme dva projekty, druhé dva pak ve středu 16. prosince.

Praha

Program 'Era pomáhá regionům': tréninkové hřiště pro vozíčkáře.Česká asociace paraplegiků - CZEPA provozuje charitativní obchod Hvězdný bazar, který zároveň funguje jako tréninkové zaměstnání pro vozíčkáře s poraněním míchy. Pracovní místa prodejců jsou určena mladým lidem, kteří v důsledku úrazu často nedokončili vzdělání a nemají pracovní zkušenosti.

Hvězdný bazar prodává věci, které věnovaly významné osobnosti; herci, divadelníci, filmaři, výtvarníci, designéři, sportovci a věci s vlastním originálním designem. Výtěžek z prodeje je využíván na pokrytí nákladů na činnost České asociace paraplegiků. Obchod má kamennou prodejnu v Jungmannově ulici v Praze a e-shop.

„Navrhujeme také věci s vlastním originálním designem, jako trička a tašky a jiné módní kousky. Spolupracujeme s českými firmami. Naším posláním je hájit zájmy vozíčkářů po poranění míchy, usilovat o vytvoření podmínek pro jejich plnohodnotný život a pro integraci do většinové společnosti," řekla manažerka projektu Johana Forman.

Program 'Era pomáhá regionům': holky, už mi zase chutná!Holky, už mi zase chutná je motivační kampaň za zdravé stravování pro ženy s nádorovým onemocněním prsu. Pořádá ho sdružení Mamma Help. Žen je skoro sedmdesát tisíc, co vědí, jak vypadá nechutenství způsobené onkologickou léčbou. A tak těm dalším, které se právě s rakovinou prsu potýkají, chtějí vzkázat, že zas bude líp.

„Víc jak dva roky si v Mamma Help centrech hrajeme s vařením. Vždy se najde příležitost nabídnout kamarádkám, co umím nejlíp, nebo dělám nejradši rychlý koláč, marmeládu, ovocný salát, naložené rybí řezy… Na rekondičních pobytech vaříme hlavně pusou recepty z rodinného stříbra jsou nejžádanější," řekla Jana Drexlerová, ředitelka pacientského sdružení Mamma Help.

Mamma Help proto letos oslovil odborníky na slovo vzaté - kromě nutričních terapeutů také kulinářské poradce, autorky kuchařek, organizátory oblíbených Food festivalů, známé kuchaře i hotelové školy.

Nadační fond Mathilda pořádá projekt Šťastný vodicí pes. Pomůže zajistit kvalitní chov štěňat a následný výcvik vodicích psů pro nevidomé. Pes přináší do života nevidomého spoustu šťastných chvil a nenechá ho nikdy o samotě.

Čtvrtým projektem v Praze je Podpůrný tým Cesty domů. Rodiny umírajících pacientů Cesty domů budou moci být se svým blízkým v obtížné životní situaci a bude jim poskytnuto veškeré odborné zázemí a psychická podpora a to nejen v době péče o nemocného, ale také v době truchlení.

Posázaví

Program 'Era pomáhá regionům': zázemí pro malé i velké hasiče.Sbor dobrovolných hasičů v Zahrádce u Maršovic by rádi vybudovali zázemí pro velké i malé hasiče s dlouholetou tradicí. Díky projektu by chtěli dovybavit hasičský vůz, zajistit pro hasiče potřeby, jako přilby, hadice a jiné ochranné pomůcky. Další částí je zázemí pro hasiče a širokou veřejnost. Prostory je potřeba dovybavit.

Zázemí by bylo nejen pro dobrovolné členy sboru, ale i interaktivní prostor pro výuku dětí a mládeže zapojené do činnosti hasičského sboru. Místo pro setkávání generací a pro přípravu akcí jako jsou hasičské soutěže a podobně. Poslední část je věnována stříkačce Mára z roku 1931. Na ní je potřeba kompletní rekonstrukce, aby ji mohli používat na společenských akcích.

Program 'Era pomáhá regionům': zvedák pro ošetřovatelský provoz hospice.Zvedák pro náročný ošetřovatelský provoz chce zakoupit díky příspěvkům hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech.

Vakuový zvedák v hodnotě 157 tisíc korun je bezpečným a pro klienty nejpohodlnějším systémem pro přesuny - od samotného zvednutí klienta po jemné a citlivé nastavení jeho polohy. Umožňuje ošetřovatelům manipulaci s pacienty během každodenní hygieny, polohování či rehabilitace. Zejména ženskému personálu, jehož je v hospici většina, zajišťuje bezpečnější pracovní prostředí právě při těchto každodenních úkonech.

„Hospic pečuje o pacienty v posledním stadiu nemoci. Podpořte nás. Našim ošetřovatelům usnadníte manipulaci s pacienty a jim umožníte někdy namáhavé a bolestivé přesuny," sdělují zástupci hospice.

Stanice pro záchranu živočichů v Pavlově na Havlíčkobrodsku přihlásila svůj projekt Péče o zraněné a handicapované živočichy. Jejich posláním je péče o zraněné živočichy a nalezená mláďata s cílem vrátit je zpět do volné přírody. Živočichové, kteří se k nim dostávají, jsou často oběti lidské bezohlednosti. Z tohoto důvodu se snaží přímo ve stanici vzdělávat děti už od útlého věku. Ze získaných prostředků nakoupí krmiva a vybavení pro péči o mláďata a handicapované živočichy.

Čtvrtý projekt patří Nadačnímu fondu Aktivní ženy na venkově Golčův Jeníkov také na Havlíčkobrodsku. Projekt Senior klub si klade za cíl pomoci seniorům orientovat se v každodenní záplavě informací a usnadnit jim komunikaci s úřady a okolím. Díky prostředkům na provoz by mohla klubovna a učebna fungovat po celý rok.

Polabí

Program 'Era pomáhá regionům': dvorek ožije!Členové rodinného centra Routa z Čelákovic chtějí zútulnit svůj dvorek, proto připravili projekt Dvorek ožije. Je třeba opravit nejen hospodářské přístavky, ale také zbudovat pergolu včetně venkovního posezení pro děti i dospělé, ohniště, domek z přírodnin a další herní prvky pro děti, nebo rekultivovat záhony k pěstování bylinek. Ve čtyřech nevyužívaných kotcích by se děti mohly starat o zvířátka, ale potřebují jim vytvořit příhodný domov.

„Od srpna jsme v pronájmu, kdy máme od města jedno patro budovy, k němuž patří zahrada, jíž chceme otevřít veřejnosti. Získali jsme dotované místo od úřadu práce, takže nám tu jeden pán zbořil a odvozil kůlny. Peníze sháníme hlavně na materiál, měli jsme tu i už několik brigád," uvedla koordinátorka Monika Žatečková.

Rodinné centrum se zaměřuje na podporu rodin s dětmi, pozitivní rodičovství, partnerství, aktivní otcovství, mezigenerační vztahy a stále více i na podporu náhradního rodičovství.

Program 'Era pomáhá regionům': přenosný kyslíkový generátor.Oblastní spolek Českého červeného kříže Mladá Boleslav by rád pořídil přenosný kyslíkový generátor pro Dům péče Českého červeného kříže. Cílem projektu je pořízení generátoru kyslíku pro zlepšení mobility a komfortu pacientů zdravotnického zařízení, kterým je poskytována péče hospicového charakteru. Chtějí úplně nahradit současný klasický kyslíkový systém generátorem kyslíku, který zaručuje bezpečný a tichý chod i snadnou obsluhu pro pacienty, kteří bez kyslíku již nemohou žít.

„Rádi bychom obměnili stávající kyslíkový systém za komfortnější a mobilnější, který bude příjemnější pro naše klienty a bude zcela nezávislý na elektrické energii," uvedla ředitelka úřadu Michaela Mittnerová. V současné době totiž používají zastaralý systém, který je umístěn na rozměrném vozíku.

Základní škola a Mateřská škola Mozaika v Mnichovicích pořádá projekt Zahrada dětských snů. Bude vytvořena biodiverzitní zelená školní učebna, která bude sloužit pro školní výuku, výukové programy pro předškolní děti, trávení volného času a organizaci mimoškolních zájmových aktivit. Zelená školní učebna bude doplněna hřištěm v přírodním stylu.

Český svaz ochránců přírody Polabí připravil projekt Pomáhejme společně živočichům v nouzi! Volně žijící živočichové se mnohdy vlivem lidské činnosti ocitnou v nouzi. Pro tyto případy funguje Záchranná stanice v Pátku. Hlavní cíl organizace je zvířeti poskytnout první pomoc, vyléčit ho a poté vypustit zpět do volné přírody.

Křivoklátsko, Podbrdsko

Program 'Era pomáhá regionům': léčba psí láskou.Canisterapie Kladno v městské části Rozdělov si připravila projekt Léčba psí láskou. Jejich členové pracují v canisterapeutických týmech, které se skládají z vyškoleného psovoda a pravidelně přezkušovaného canisterapeutického psa se speciálním výcvikem. Právě kontakt se psy je klíčovým nástrojem pro motivování klientů. Pomáhá jim odbourávat stres, rehabilitovat, narušuje jejich denní stereotypy a výrazně přispívá k posílení jejich psychického i fyzického zdraví.

Projekt canisterapie je koncipován jako stálá systematická pomoc dětem, seniorům a klientům se speciálními potřebami. Tato stálá a systematická pomoc je poskytována v pravidelných intervalech.

Organizace se věnuje i jednorázovým aktivitám a akcím, které jsou zaměřeny na ukázky canisterapeutické činnosti, na informovanost okolí ve formě seminářů nebo na podporu charitativních činností. Pořádají i ukázky ve školských zařízeních.

Program 'Era pomáhá regionům': venkovní kaple.Farní charita Beroun chce vybudovat venkovní kapli jako intimní místo tichosti a klidu. Venkovní kaple bude využívána klienty Domova a Stacionáře sv. Anežky České k odpočinku a meditaci v příjemném prostředí venkovní zahrady. Pořadatelé jsou přesvědčení o tom, že možnost uchýlit se do venkovní kaple, intimního prostoru klidu a ticha, může zpříjemnit ve velké míře život klientů a může pomoci udržovat duchovní život, na který byli senioři zvyklí.

Venkovní kaple by se stala intimním zázemím pro modlitbu, meditaci či prožívání chvil v tichosti pro seniory s demencí, především s Alzheimerovou chorobou. „Vybudování kapličky bereme nejen z důvodů, že jsme farní charita, ale také na základě potřeb našich klientů. Prožívají bolest, vyrovnávají se se smrtí.

Svaz tělesně postižených v České republice v Hořovicích připravil projekt Podpora pro Hendikepované. Půjčovna kompenzačních pomůcek slouží celé veřejnosti pátým rokem. Navštívilo ji tři sta klientů a bylo zaznamenáno přes pět set výpůjček pro postižené občany. Pomůcky dováží ke klientovi s odborným předvedením. Přáli by si zajistit zvýšení komfortu a důstojnosti pro tělesně postižené občany a rozšířit sortiment o žádané pomůcky, aby uspokojili klienty, kteří půjčovnu navštěvují.

Dětský domov Husita Dubenec na Příbramsku pořádá projekt Bezpečně do škol a školek. V obci není škola, děti musí jezdit do školy a školky do osm kilometrů vzdálené Příbrami. Peníze potřebují na nákup nového automobilu pro přepravu dětí.

S jednotlivými projekty se díky videomedailonkům mohou zájemci blíže seznámit na www.erapomaharegionum.cz. Zde můžete favorizované programy rovnou také podpořit.