Nové chráněné území vznikne zanedlouho v regionu Příbramska, Berounska a Prahy-západ. V pondělí středočeští radní schválili vyhlášení přírodního parku Brdy–Hřebeny. V pásu od vojenského prostoru až po Zbraslav se jeho součástí má stát 184 kilometrů čtverečních se zalesněným hřbetem.

Ten připomíná původní lesní porosty a charakter podhorské krajiny předtím, než se před necelými dvěma staletími začaly zakládat smrkové monokultury zajišťující vlstníkům maximální hospodářské zisky.

Existovat bude asi od prosince

„Přírodní park se zřizuje z důvodu zachování krajinného rázu zalesněné pahorkatiny s komplexy přírodě blízkých bučin a smíšeného lesa, s rozptýlenými věkovitými stromy na charakteristickém geologickém podloží, s významnými přírodními a estetickými hodnotami a s řadou kulturně­historických památek,“ shrnul atraktivity budoucího přírodního parku náměstek středočeského hejtmana Miloš Petera (ČSSD), který má na starosti životní prostředí.

Podle hejtmana Davida Ratha (ČSSD) začne nový přírodní park existovat patnáctým dnem od jeho vyhlášení ve Věstníku právních předpisů Středočeského kraje. „Předpokládáme, že se tak stane 30. listopadu nebo 1. prosince,“ řekl.

Povede neobydleným územím

Nedokázal však odpovědět na otázku, jaká omezení přinese vyhlášení přírodního parku obyvatelům žijícím na jeho území. „To vyplývá z platných zákonů,“ řekl Rath s dodatkem, že změny se dotknou například stavebních aktivit.

„K určitým stavebním akcím bude třeba vícero souhlasů,“ prohlásil hejtman. Jedním dechem ale zdůraznil, že hranice přírodního parku jsou vedeny tak, aby do jeho území nebyly zahrnuty ani okrajové části větších sídel, jako jsou Dobříš, Mníšek pod Brdy či Dobřichovice či malých obcí. Lidnatějším oblastem se tedy nový přírodní park vyhýbá. Spadají do něj spíše jen osamocené usedlosti a také třeba chatová oblast mezi Jílovištěm a Mokropsy.

Jedná se také o národním parku

Rozhodnutí o vyhlášení přírodního parku Brdy–Hřebeny není ve Středočeském kraji osamoceným krokem. Již několik měsíců existuje také nově zřízený přírodní park Škvorecká obora – Králičina, který navazuje na přírodní park Klánovice.

V poslední době také znovu ožily diskuse mezi představiteli kraje a úředníky z ministerstva životního prostředí o zřízení Národního parku Křivoklátsko.
„Zde půjde o to, najít soulad mezi zájmy dotčených obcí a zájmy ochrany přírody,“ konstatoval hejtman Rath, jenž by byl očividně potěšen, kdyby se střední Čechy svého prvního národního parku brzy dočkaly. Připouští, že se zástupci Karlovy Vsi ani dalších obcí ještě nikdo nejednal. Ujišťuje ale, že jejich obyvatelé by nelitovali.

„Omezení, která by to přineslo, je kraj připraven obci finančně kompenzovat,“ prohlásil středočeský hejtman.

Pokud však jde o samotné vyhlášení národního parku, je vůle představitelů kraje pouze jedním z mnoha hlasů. Na tahu jsou především lidé z ministerstva, neboť jde o záležitost státu.