„Po devadesáti letech bude na Pražském hradě opět vztyčen prapor s husitským kalichem," řekl těsně před vyvěšením praporů prezident Miloš Zeman s odkazem na rok 1925, kdy prapor vyvěsil československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk.

„Při této příležitosti řekl památnou větu - ‚Tábor je náš program'. Vím, že tehdy tato věta a tento prapor vyvolaly kontroverze, takže papežský legát na protest opustil Prahu," poznamenal Zeman.

Doufá, že se tyto kontroverze nebudou opakovat. „I když lituji neúčasti některých na tomto setkání," podotkl Zeman bez upřesnění. Za církev kardinála Dominika Duku na Hradě zastupoval plzeňský biskup František Radkovský.

Odlišnost od běžného zobrazení

Husitské vlajky použité na Hradě zobrazují zlatý kalich, symbol husitů, na červeném pozadí. Liší se tak od běžného zobrazení, který využívá červený kalich na černém pozadí. Podle ředitele hradního protokolu Jindřicha Forejta zvolené barvy více odpovídají historickým pramenům.

Katolický kněz Jan Hus kritizoval církev za odvrácení se od jejích prvotních ideálů, odmítal její institucionalizaci, kritizoval kněží žijící v hříchu či kupčení s odpustky.

„Položme si otázku, zda kritika mistra Jana ohledně hrabivosti církve, ohledně toho, že odpustky, tedy odpuštění hříchů, nebyly vykoupeny pokáním, ale penězi, zda tato kritika mistra Jana, je svým způsobem aktuální i dnes," poznamenal Zeman.

Na ceremonii se přišly podívat stovky lidí. Oslavy doprovodily historické vojenské prapory s husitskou tématikou a pěvecký sbor Univerzity Karlovy, který zazpíval českou hymnu a husitský chorál Ktož jsú boží bojovníci.

Čtěte také: Výstavy o Janu Husovi připravila muzea v Praze a v Táboře