V rámci akce proběhlo v poledne na Hradčanském náměstí slavnostní střídání hradní stráže právě se sokoly. Program pokračuje v patnáct hodin pietním aktem v Tyršově domě a v šestnáct hodin spanilou jízdou. Ta vyrazí v půl páté odpoledne od Krematoria Strašnice a skončí v Tyršově domě. Od půl sedmé večer vypukne na Kampě pod Karlovým mostem Večer sokolských světel.

Datum 8. října bylo zvoleno jako připomínka tragických událostí roku 1941. V noci ze 7. na 8. října 1941 gestapo v rámci “Akce Sokol” zatklo na 1500 sokolských činovníků z ústředí, žup i větších jednot. Byli mučeni, vězněni, deportováni do koncentračních táborů. Plných 93 procent z nich do konce války zahynulo. Ještě během této noci podepsal Reinhard Heydrich úřední výměr o rozpuštění České obce sokolské, kterou nacisté považovali za nejnebezpečnější domácí organizaci, jejíž organizační aparát sloužil v masovém měřítku odbojovému hnutí.