Ocenil současně, že ministr Martin Kupka (ODS), který jednání předsedal, přiměl aktéry hovořit o jednotlivých úsecích či etapách a jejich vzájemné návaznosti zcela konkrétně. Sešli se přitom zástupci organizací a institucí, které jsou pro důležité dopravní stavby v metropolitním regionu skutečně klíčové: vedle ministerstva, Správy železnic a Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) třeba i Prahy a jejího organizátora veřejné dopravy ROPID nebo Středočeského kraje a jeho správy silnic.

D0: silniční okruh kolem Prahy

V souvislosti se zmiňovaným úsekem SOKP 511 budoucí dálnice D0 neboli navazující části Pražského okruhu, kde se předběžně počítá s výstavbou v letech 2024–2027, ministerstvo dopravy před půl rokem informovalo, že se podařilo získat pravomocné územní rozhodnutí
a může začít výkup pozemků.

Nyní je podle informací Boreckého již vykoupeno 85 procent pozemků, příprava stavby pokračuje podle plánu a ŘSD předpokládá, že letos v červnu podá žádost o stavební povolení. Zadávací dokumentace stavby by v konceptu měla být připravena v červnu letošního roku – a v září hotová, připomněl Borecký.

Ještě v září by se mělo rozjet výběrové řízení na zhotovitele. Na jaře 2024 chce mít ŘSD firmu vybranou, aby bylo možné zahájit stavbu.

Běží i přípravy stavby dalších úseků okruhu. Podle nynějších plánů by se letos mělo podařit získat stanoviska EIA (posouzení vlivu na životní prostředí) pro úseky SOKP 518 (Ruzyně–Suchdol) a 519 (Suchdol–Březiněves); v roce 2024 by pak mělo dojít na totéž pro úsek 520 (Březiněves–Satalice; propojení dálnic D8 a D10).

„Plánuje se větší zahloubení těchto úseků a prodloužení tunelů. Bude vypsána architektonická soutěž na most přes Vltavu,“ tlumočil Borecký, co zaznělo na jednání u ministra Kupky. „Etapa 520 směřuje k tomu, že bude realizována tunelovou variantou,“ konstatoval – což potvrzuje dřívější informace: přednost má dostat tunelové, i když dražší, řešení.

Hlavní tahy v návaznosti na okruh

Na dobudování Pražského okruhu navazují i další stavby na silnicích první a druhé třídy. Mimo jiné se chystá přeložka I/12 za Prahou (zhruba Běchovice–Úvaly) vyhýbající se odklonem na jih Běchovicím, Újezdu nad Lesy i Úvalům, jejíž příprava je oproti úseku SOKP 511 zpožděna asi o půl roku.

Tato stavba má nyní pravomocné územní rozhodnutí – a právě se vytváří dokumentace pro stavební povolení. Výkup pozemků má začít už teď v únoru. Letos v dubnu pak bude podána žádost o změnu územního rozhodnutí – a ještě koncem letošního roku by mělo dojít na podání žádosti o stavební povolení.

Připravuje se také několik významných staveb na silnicích druhé třídy. Pro úsek Úvaly–Říčany na II/101 byla žádost o územní rozhodnutí podle informací Boreckého podána již v srpnu 2020; s jeho vydáním se počítá letos.

A středočeský radní, který donedávna starostoval právě v Úvalech, připomíná, že v centru pozornosti je i navazující část silnice číslo 101 na sever od jeho bydliště: připravuje se inženýrská činnost na úsek Mstětice–Úvaly.

V trase „staré boleslavské“ II/610 Borecký připomněl chystanou realizaci středočeské přeložky, což by se mělo odehrát koordinovaně s etapou SOKP 520. V případě silnice II/240 („kralupského směru“ od Prahy na sever) se pracuje na všech třech etapách. Zde Borecký shrnuje aktuální stav do dvou vět: „Čeká se na vydání krajských zásad územního rozvoje. Na druhé i na třetí etapě běží odvolání proti vydaným územním rozhodnutím.“

Na železnici VRTky i dráha do Kladna

- Rekonstrukce Masarykova nádraží v Praze se blíží – letos v květnu bude zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby a pokud se Správě železnic (SŽ) podaří soutěž ještě letos dokončit, začala by samotná stavba, která potrvá zhruba tři roky

- Trať Výstaviště–Dejvice: SŽ nadále plánuje realizaci v letech 2025–2029; v úseku Dejvice–Veleslavín by se měl stavět tunel, přičemž se stále získávají stanoviska různých úřadů (a letos v březnu by SŽ chtěla podat žádosti o zahájení procesu EIA a o vydání územního rozhodnutí)

- S ohledem na komplikace v dalších úsecích Veleslavín–Ruzyně Ruzyně (s odbočkou na Letiště Václava Havla) a dále na Kladno nemusí být jisté dokončení celé tratě k prosinci 2029; termín je přitom zásadní pro Středočeský kraj i Prahu, protože budou vzhledem k vypršení platnosti desetiletých smluv s Českými drahami nově soutěžit zakázky pro železniční dopravce (a byl by problém vysoutěžit pro tuto trať plánované velkokapacitní elektrické vlaky pro 400 osob, které by zde pak nebylo možné provozovat)

- Vysokorychlostní trať od Prahy na východ VRT Polabí (úsek Běchovice–Poříčany, kde pak budou navazovat další úseky) má být podle nynějších předpokladů realizována do roku 2030; nyní se dokončuje se dokumentace EIA a také se čeká na projednání aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje

- U vysokorychlostní tratě směr Ústí nad Labem a Drážďany, tedy od Prahy na sever, se pro Podřipsko (kam patří celá středočeská část) připravuje i za spolupráce se sdružením obcí
a spolků Koridor D8 zpracování krajinného plán.

Zdroj: Petr Borecký, radní Středočeského kraje pro oblast veřejné dopravy