„Strážníci Městské policie hlavního města Prahy poskytují maximální součinnost všem subjektům pro to, aby co nejvíce minimalizoval případný negativní dopad této uzavírky v souvislosti se stavem okolních ulic a dalších komunikací. Konkrétně zde dbají na to, aby byly dodržovány dopravní předpisy a zamezilo se i neohleduplnému parkování, které by blokovalo provoz,“  uvedl radní pro bezpečnost Libor Hadrava.

Část Žižkova průjezdná 

Strážníci tak např. budou dohlížet na respektování přenosného dopravního značení i na problémy při změnách jednosměrného provozu.

„Snažíme se dělat maximum pro to, aby tato část Žižkova zůstala průjezdná i ve špičce. Dnes jsem se sešel také s ředitelem Městské policie Šusterem a s místostarostkou Prahy 3 Vítkovskou. Soudím, že komunikace, která mezi námi probíhá, funguje velmi dobře, takže pevně věřím, že nakonec uspějeme,“ doplnil radní.

Doprava byla ve středu ráno plynulá. Od půl deváté hodiny se situace začala komplikovat. Dopravní podnik odklání ze Seifertovy ulice každou druhou tramvaj na linkách 5 a 9. Řidiči objíždějí rekonstruovaný úsek Husitské ulicemi Táboritskou a Seifertovu.