Rekonstrukce úseku zahrnuje kromě kompletní výměny konstrukčních a vozovkových vrstev komunikace také napojení jednotlivých větví křižovatky Černý Most na Pražský okruh, rekonstrukci čtyř mostních objektů, kanalizace, zabezpečovacích systémů a kabelového vedení. Stavbaři zároveň v rámci modernizace opraví stávající odpočívadla na třetím kilometru dálnice. Předpokládané náklady jsou téměř 800 milionů korun.

Jednou z technologických zajímavostí tohoto projektu je betonáž monolitických svodidel mezi jízdními pásy. Ta je prováděna finišerem s posuvnou formou na předem připravený betonový základ. Oproti standardním prefa svodidlům probíhá tato činnost bez nutnosti použití zdvíhacích zařízení, a tudíž je pro zaměstnance bezpečnější.

„Po úspěšném dokončení pravého jízdního pásu dálnice D11 v úseku 0,00 – 8,00 km pokračujeme v rekonstrukci zrcadlové (levé) části vozovky, která bude opět probíhat za plného provozu. Kromě přesného časového harmonogramu a jasné logistiky navazujících stavebních činností dbáme na zvýšenou bezpečnost jak našich zaměstnanců, tak projíždějících vozidel,“ uvádí Jiří Červenka, hlavní stavbyvedoucí zhotovitele - společnosti Skanska.