Dozvědí se třeba, jak zjišťovat informace z digitální a klasické fotografie, jak probíhá termojaderná fúze, zda jde matematicky změřit sociální síly mezi lidmi, nebo jak pomáhá ionizující záření v medicíně či co objevila Marie Curie, co je radiační chemie a radiochemie.

V rámci exkurzí se školáci například podívají do Ústavu jaderného výzkumu v Řeži, Fyzikálního ústavu Akademie věd nebo Nemocnice Na Homolce, kde uvidí, jak funguje Leksellův gama nůž.

Hlavní náplní Týdne vědy na Jaderce bude vypracování samostatného studentského miniprojektu na různá odborná témata, příprava příspěvku do sborníku a jeho prezentace na závěrečné studentské minikonferenci.

Čtěte také: Bělobrádek: Informační systém pro vědu bude fungovat