Momentálně pokračují v intezivním tempu rovněž montážní práce v technologické části, od začátku roku 2018 se rozběhly individuální zkoušky jednotlivých zařízení a v polovině dubna byly zahájeny komplexní zkoušky jednotlivých provozních celků. Vše by se tedy mělo stihnout přesně podle časového harmonogramu a měl by být dodržen termín stavby - tedy 8. srpna 2018.

Jediným zádrhelem, který by termín dokončení stavebního díla pozdržel, by bylo doplnění nové vodní linky o technické opatření. To by omezilo tvorbu nežádoucí pěny při procesu čištění. Vyšší tvorba pěny, která má na čištění negativní vliv, je pravděpodobně způsobena zvýšeným objemem tuků v odpadních vodách. Pak by bylo datem dokončení nové čističky 18. září.

Základní kámen Nové vodní linky pražské Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově ve středu 4. listopadu 2015 položili primátorka Adriana Krnáčová, radní Jana Plamínková a zástupci zhotovitelů. Samotná výstavba začala už 10. října.
Novou čističku na Císařském ostrově dokončí až za třicet měsíců

„Nová vodní linka je největší stavební akce, která v současné době v Praze probíhá. A jsem moc ráda, že probíhá zcela v klidu a bez skandálů. Problémy, které tam řešíme, jsou pouze technického rázu,“ uvedla v tiskové zprávě pražská radní Jana Plamínková, která rovněž asistovala u položení základního kamene.

Po dokončení nové vodní linky bude zahájen zkušební provoz skládající se ze dvou fází. V první z nich - plánované na 99 dní - proběhne zapracování biologické části nové vodní linky. Následovat bude vlastní zkušební provoz plně funkční čistírny odpadních vod a bude trvat 12 měsíců. Během této doby se prokáže její schopnost čistit přiváděné odpadní vody tak, aby na odtoku do Vltavy byly dodrženy jejich smluvené kvalitativní parametry.

Ilustrační foto
Stavba nové čistírny odpadních vod na Císařském ostrově dostala zelenou

K termínu zahájení zkušebního provozu bude celá stavba dokončena tak, že bude podle původního záměru plně začleněna do krajiny Trojského ostrova a Trojské kotliny bez negativních dopadů na přírodní prostředí v tomto území. Po dokončení zkušebního provozu bude zahájena rekonstrukce stávající linky ÚČOV Praha.

Čistička slouží na Císařském ostrově od roku 1966. V 80. a 90. letech byla rekonstruována, navýšila se tak její nedostatečná kapacita. Současná stavba má zvýšit kvalitu vody vypouštěné do Vltavy a Praha díky splní národní i evropské legislativní normy.

Čistírna odpadních vod na Císařském ostrově v Praze.
Čistička na Císařském ostrově se zřejmě potýká s příliš mastnou vodou