Ani letošek nebude výjimkou a rada města v úterý schválila plán deratizace na rok 2010. Z rozpočtu města je na tuto akci vyčleněna částka 3,7 milionu korun.

„Magistrát se stará o plochy a budovy, které patří hlavnímu městu. Dále jsou zde městské části, ty za svěřený majetek odpovídají, mimo jiné, také včetně deratizace. A stejně to platí i pro soukromé majitele nemovitostí. Zde bych podotkl, že stačí kontaktovat Hygienickou stanici, kde vlastník obdrží informace jak postupovat. Samostatnou kapitolou je kanalizační systém, tam deratizaci provádí Pražské vodovody a kanalizace,“ popsal radní Milan Pešák (ODS).

Při samotných pracích se nejčastěji používají granulové a voskové nástrahy v deratizačních staničkách opatřených varovnými štítky.

Vloni deratizátoři položili v obecních objektech, přilehlých prostranstvích a na veřejných a zelených plochách celkem 11.200 deratizačních jednotek (jedné deratizační jednotce standardně odpovídá jeden dům, tj. jedno číslo popisné, nebo 1000m2 plochy). V kanalizaci a stokové síti položily Pražské vodovody a kanalizace a.s. na 10.300 kg nástrah.