close Transformační studie Bohdalec - Slatiny. Infografika. info Zdroj: MČ Praha 10/Redakce zoom_in Zatímco budoucnost Smíchova, Bubnů či Žižkova už dostává jasnější obrysy, nad dalším obřím pražským územím určeným k nové zástavbě ještě visí řada otazníků. Odpovědi hledají urbanisté, architekti, zástupci investorů i politici. Aktuálně vzniká druhá verze urbanistické studie Bohdalec – Slatiny – brownfield Strašnice z roku 2017. Jedním z podkladů je nová analýza pražského Institutu plánování a rozvoje (IPR Praha), zohledňující možnosti více než 180hektarového území.

„Kapacita oblasti, která jde ruku v ruce s její ekonomickou udržitelností, byla na základě této analýzy stanovena na zhruba 26 tisíc obyvatel,“ uvedla radnice Prahy 10.

Postaví se méně bytových domů

Hustota zalidnění by tak dosáhla přibližně 140 osob na jeden hektar, což je méně než průměr v širším centru Prahy. Snížit by se podle dopracované studie měla hlavně intenzita obytné zástavby. Co se týká zeleně, počítají obě verze s celkem 25 hektary parkových ploch.

Jak vysvětluje Adam Švejda z IPR Praha, výrazněji zástavbu rozmělnit nelze: „S ohledem na plánovaný rozvoj území a jeho výhodné umístění v širším centru města by další snížení kapacity už nebylo vhodné. Intenzivnější využití území znamená nižší náklady na vybudování a provoz veřejné infrastruktury na jednoho obyvatele a pracujícího. Dá se říci, že občan bydlící na periferii vyjde Prahu několikanásobně dráž.“

Studie dělí území do tří oblastí: Slatiny, Pod Bohdalcem a V Korytech. Nejmenší - ani ne pětihektarové Slatiny - mají sloužit spíš k rodinnému bydlení. Podle návrhu Metropolitního plánu, do něhož však ještě budou zapracovány připomínky, až pro tři tisíce lidí. Struktura domů by mohla připomínat sídliště na nedaleké Solidaritě či zástavbu rodinných domů na Skalce.

Centrálním veřejným prostranstvím se má stát velký park Sady na Slatinách. Propojení Slatin se sousední lokalitou V Korytech pro pěší by mělo vést nad železnicí.

Oblast V Korytech má být členitější s výškovými dominantami a bydlet by zde mohlo až 11 tisíc lidí. Podobně by měla vypadat lokalita Pod Bohdalcem, pouze s o něco menší hustotou zalidnění. Vedení městské části ovšem nepočítá s maximálním využitím, jaké navrhuje Metropolitní plán.

Nová tramvajová trať

Urbanistická studie už v první verzi zmiňuje dva přestupní uzly veřejné dopravy – železniční zastávky Eden a Zahradní Město. Vzniknout má i nová tramvajová trať. Povede ulicí U Slávie, pod železniční most a dostane se na Bohdalec s pokračováním na Spořilov nebo do Slatin.

Dopracovaná urbanistická studie musí být hotová do listopadu, aby se údaje stihly zapracovat do Metropolitního plánu. Bohdalec – Slatiny patří mezi sedm největších rozvojových území v Praze a už téměř 20 let tady platí stavební uzávěra. Část přestavbového území tvoří také plochy, které dřív využívalo seřaďovací nádraží Praha – Vršovice.