Zavedení mýtného je jednou z podmínek posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) pro dostavbu městského okruhu a počítá s ním již studie z roku 2008. V plánu mobility současné radnice je ekonomická regulace automobilové dopravy uvedena jako jeden z klíčových nástrojů.

Praha je totiž po Ostravě druhým nejznečištěnějším městem v zemi, přičemž až 85 procent znečištění produkuje právě automobilová doprava. Pro zdraví nejškodlivější jsou mikroskopické částice, které jsou okem neviditelné a lidský organismus se jim neumí bránit.

Jakým způsobem se bude mýtné vybírat a zda se bude vztahovat i na rezidenty, není jasné. „ Současná koalice o tom určitě nerozhodne. Plán ale musíme začít připravovat,“ řekl Pražskému deníku radní pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě). Vzhledem k tomu, že za sedm let by se měl městský okruh teprve začít stavět, je podle něj pravděpodobné, že poplatky se začnou vybírat až po jeho dostavbě.

Studie z roku 2008 uvažuje o třech návrzích lokalit, kde by se mýtné mohlo vybírat. První zahrnuje Pražskou památkovou rezervaci na území Prahy 1 a 2, druhý ochranné pásmo Pražské památkové rezervace napříč městskými částmi a třetí počítá s územím uvnitř celého městského okruhu. „ Není vyloučeno, že se bude jednat i o jiné lokality,“ dodal Scheinherr.

Bude méně kolon, soudí odborník 

Se zavedením mýtného souhlasí i dopravní expert docent Michal Vojtíšek z ČVUT. „Podle mě povede mýtné, pokud bude kompetentně navrženo, ke snížení intenzity dopravy a tím i ke zvýšení její plynulosti,“ říká Vojtíšek s tím, že se sníží objem emisí i tím, že řidiči budou trávit méně času v kolonách. „Sníží se emise jak zdravotně rizikových látek, tak skleníkových plynů. Koncept považuji za smysluplný,“ dodal.

Podle něj je plošné mýtné férovější k občanům než koncept nízkoemisní zóny, kdy by byla z města vyloučena starší vozidla bez omezení provozu těch novějších. „Přechod k ekologicky šetrnějším (ne nutně novějším) vozidlům lze motivovat promítnutím skutečných emisí vozidla do ceny mýtného, tedy čím vyšší emise, tím vyšší mýtné,“ soudí Vojtíšek.

„Považuji za pravděpodobné, že mnozí motoristé budou nadávat, ale někteří ocení časové úspory vzniklé zvýšením plynulosti dopravy, protože ušetřený čas bude mít vyšší hodnotu než zaplacené mýtné,“ dodává Vojtíšek.

Lokality, kde by se mohlo platit mýtné.Zdroj: Deník