Vstup zdarma

Velkou pozornost poutá muzeum, do kterého je vstup zdarma a ročně ho navštíví přes tisíc lidí. Návštěvníci mohou zhlédnout zmapovanou historii pražského plynárenství se spoustou textů, fotografií a knížek. Jsou zde také modely výrobních zařízení a plynojemů, staré plynoměry, sbírka plynových spotřebičů či třeba autobus na dřevoplyn.

„Chodí sem hlavně školní výpravy, ale také dost starých lidí, kteří se tak ve vzpomínkách vracejí do svého mládí. S mnoha exponáty se totiž setkávali v reálném životě,“ sdělil Jan Žákovec z Pražské plynárenské.

Největší pozornost poutá model kulového plynojemu, který stojí na Palmovce. V době svého vzniku, ve třicátých letech minulého století, byl teprve druhým plynojemem na světě. Přezdívá se mu Stalinova hlava. V expozici historických předmětů jsou také například plynové lampy a lustry.

Včera v rámci Mezinárodního dne muzeí přišlo do Michle přes sto lidí. Pražské muzejní noci, která letos připadá na 16. června, se však Plynárenské muzeum nezúčastní, byť ji podporuje.

„Trasa už je velmi plná, navíc jsme trochu z ruky a technicky bychom vše složitě zajišťovali,“ pokračoval Žákovec. Termín návštěvy muzea je třeba předem dohodnout na telefonních číslech 267 172 482 a 267 172 616, případně písemně na adrese Pražská plynárenská, a. s.,UPlynárny 500, 145 08 Praha 4. Pro návštěvníky se sníženou pohyblivostí je zajištěn bezbariérový přístup.

Velké slávy se dočká michelský areál na podzim. Na 15. září totiž připadá stošedesátileté výročí od vzniku pražského plynárenství. Při té příležitosti budou v areálu, ale i u blízké tramvajové zastávky, instalovány plynové lampy.

V sídle Pražské plynárenské je kromě administrativního také technické zázemí. Je zde velký sklad plynoměrů a potrubí či například garáže pro pohotovostní vozy.