Už v těchto dnech však probíhají přípravy na nejrozsáhlejší opravu v dějinách objektu. „Již minulý rok byla schválena vládní usnesení, která nám zaručila finance a také získání sousední budovy, ve které prozatím sídlí Rádio Svobodná Evropa. V posledních měsících jsme se soustředili na hledání financí, ty se nám podařilo získat na konci srpna,“ uvedl generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Z prostředků, které stát muzeu poskytne, se mimo jiné zrekonstruuje a vybaví depozitář v Terezíně, největší část financí – 3,8 miliardy korun však připadne na opravu hlavní budovy muzea. „Harmonogram akce je takový, že jsme již vybrali generálního manažera celé rekonstrukce hlavní budovy Národního muzea, kterým je Sdružení Muzeum. To nám pomůže s celkovou realizací.

Dále chceme vybrat projektanta samotné rekonstrukce. Té však bude předcházet přemístění všech exponátů do depozitářů v Terezíně a Horních Počernicích,“ doplnil Lukeš s tím, že stěhování již pomalu začalo. Nové muzeum rozšíří své expozice Vedení Národního muzea však nechce zůstat jen u opravy hlavní budovy, v plánu má i podzemní propojení současného objektu s budovou Rádia Svobodná Evropa.

close zoom_in

„Hlavní budova byla postavena v roce 1891 a je národní kulturní památkou. Proto je těžké dělat tu jakékoliv úpravy – zejména kvůli památkářům. Naproti tomu v budově Svobodné Evropy budeme moci vybudovat multimediální sály, restaurační zařízení, objekt je plný konferenčních místností. Navíc sloučení uvolní zhruba 8000 m² na další expozice,“ vysvětlil Lukeš důvod, proč bylo cílem muzea získat sousední objekt.

Obě budovy by měly být propojeny tunely v podzemí, existují dokonce plány na zrušení části magistrály před Národním muzeem, to by se pak opět stalo plnohodnotnou dominantou Václavského náměstí. Samotnému spuštění oprav předcházejí debaty s Národním památkovým ústavem, Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy a dalšími organizacemi. Návštěvníci se však nemusí bát, že by expozice do začátku oprav nestihli navštívit. Hlavní budova by měla být veřejnosti uzavřena až v roce 2011, do té doby chystá muzeum ještě mnoho nových výstav.

Během čtyř let uzavření hlavní budovy muzea by ale měla fungovat dočasná expozice v objektu Svobodné Evropy a výstavy ve všech ostatních pobočkách muzea budou beze změny pokračovat. Národní muzeum vystavuje celkem jen zhruba 3% předmětů ze všech sbírek, toto číslo je však poněkud zavádějící, protože mnoho předmětů z rozsáhlé zhruba dvacetimilionové sbírky není primárně určeno k vystavení. I přesto bude velice náročné všechny exponáty přemístit. „Mnoho exponátů potřebuje svou zvláštní teplotu či vlhkost vzduchu. Navíc každý samostatný kousek musíte pečlivě zabalit, aby se při převozu do depozitáře nepoškodil. To stojí hodně práce a trpělivosti, proto věnujeme na vystěhování muzea a přípravě na rekonstrukci tolik času,“ vysvětlil Lukeš.