Dům pážat je historický dům v Kanovnické ulici č. 3, který za dobu své existence sloužil různým účelům. Za Rudolfa II. sloužil palác k ubytování pážat pánů z Martinic. Později byl využíván k sociálním účelům a za první republiky zde byla mateřská škola. Od sedmdesátých let 20. století v něm sídlil Útvar hlavního architekta města Prahy.

Od roku 2008 byl 12 let prázdný a vedení Prahy pro něj marně hledalo využití. Letos v létě pražští radní i zastupitelé rozhodli, aby zde bylo dočasně umístěno Muzeum paměti 20. století, jehož zakladatelem je město Praha.

Stadion na Strahově.
Budoucnost Strahova? Muzeum, sportoviště, studenti i odpočinkové místo

Radní Hana Kordová Marvanová, která je zároveň předsedkyní správní rady muzea, k tomu říká: „Jsem velmi ráda, že muzeum má své sídlo a můžeme tak začít splácet dluh, který má celá Česká republika vůči obětem a odpůrcům totalitních režimů. Podobná velmi významná muzea existují v mnoha zemích, které zažily totalitu, jen v České republice nebylo dosud žádné. Taková muzea pomáhají uchovávat historickou paměť, a tím přispívají k pochopení autoritativních modelů vládnutí, což je i dnes vysoce aktuální téma.“

Rok zázraků a Nemějte strach!

Radní Jan Chabr, v jehož působnosti je správa majetku města, k tomu dodává: „Mým cílem je smysluplně využívat městské objekty a tento nádherný palác umístěný na jednom z historicky nejvýznamnějších míst Prahy byl dlouhá léta prázdný. Proto jsem nesmírně rád, že se pro něj podařilo najít takto důstojné využití a tento záměr také uskutečnit.“

Muzeum již přichystalo první dvě výstavy, které nové prostory zaplní, byť zatím nemůže fyzicky otevřít dveře pro návštěvníky. Výstava Rok zázraků. Československo a rozpad sovětského bloku k 30. výročí pádu komunistického režimu již byla prezentována loni v Evropském parlamentu. Jejím autorem je historik Petr Blažek a partnerem výstavy je knihovna samizdatové a exilové literatury Libri prohibiti, která poskytla pro expozici obrazové podklady.

Mikuláš Kroupa poskytl 2. prosince 2019 v Praze rozhovor Pražskému deníku.
Pomáhá rozjet Muzeum paměti 20. století v Praze: Je to i vzkaz Rusku

Výstavu Nemějte strach! Církev a cesta střední Evropy ke svobodě připravil Polský institut v Praze. Jejím cílem je připomenout letošní 100. výročí narození papeže Jana Pavla II., který se stal významným symbolem boje za svobodu v tomto regionu a roli katolické církve v dobách totality.

Autor výstavy Rok zázraků a člen správní rady muzea historik Petr Blažek doplňuje: „Naše původní představa byla, že 17. listopadu uspořádáme den otevřených dveří a proběhne i zahájení obou výstav. Bohužel naše plány narušila pandemie, a tak jsme alespoň připravili ve spolupráci s ředitelem Polského institutu v Praze Maciejem Ruczajem komentovanou prohlídku obou výstav, kterou budete moci 17. listopadu po poledni sledovat on-line.“ Odkaz na komentovanou prohlídku, která se bude konat on-line 17. listopadu od 14.00 hodin najdete na stránkách www.muzeum20stoleti.cz.

Vizualizace budoucí podoby nádraží Praha-Bubny po jeho přestavbě na Památník ticha.
Praha chce do tří let otevřít muzeum nesvobody. Ale kde?