Letošní mimořádná sněhová nadílka, která se dostavila v lednu, ukázala, jak rychle mohou začít docházet zásoby posypového materiálu. I proto na nadcházející zimní sezonu technická správa komunikací (TSK) v Praze navýšila kapacitu skladů o více než tři tisíce tun na celkem 11,5 tisíce tun.

„Sklady jsou nyní zcela plné. Navýšení byla reakce na minulou zimu, kdy docházely zásoby soli po celé Evropě. Nyní máme tolik materiálu, že by měl vystačit na polovinu zimní sezony, která končí na konci března,“ potvrdil Petr Kožíšek, správní náměstek ředitele TSK.

Kromě soli a inertu, je připraveno například i 380 tun chloridu vápenatého, který chrání před zamrzáním například sypkých materiálů, protože tuhne až při mínus 55 stupních Celsia.

Vyrazí i na chodníky

Pražany ale možná více než silnice zajímá ochrana chodníků, o které se po „Kuberově novele“ musí starat především hlavní město, městské části a samozřejmě i TSK. „Budeme se starat o 270 hektarů chodníků,“ spočítal Kožíšek s tím, že celkem je v Praze 1400 hektarů. Na tuto údržbu je připraveno 855 pracovníků a sedm desítek strojů, kromě chodníků budou mít na starosti také pěší zóny a náměstí.

Ale zpět na silnice. V letošním roce má TSK poprvé jednoho dodavatele, který se bude mít na starost zimní údržbu, jsou jím Pražské služby, mělo by to urychlit komunikaci při práci. V případě potřeby je na komunikace v takzvaném I. pořadí, tedy ty nejdůležitější, jako jsou Jižní spojka, Štěrboholská radiála a strategická místa MHD připraveno vyjet 69 sypačů, na další komunikace je pak 57 strojů. Dva sypače jsou připraveny výhradně pro potřeby dopravního podniku a integrovaného záchranného systému.

„Na kalamitní situace máme se stavebními společnostmi domluveno poskytnutí sedmi strojů těžké techniky,“ doplnil Tomáš Mrázek, mluvčí TSK.

Důležité komunikace mají přednost

Vozovky, které jsou první v pořadí, musí být sjízdné do čtyř hodin od výjezdu techniky, na páteřních komunikacích to pak jsou dokonce 2 hodiny. Pak teprve následují méně důležité silnice, na které už je více času.

Při údržbě se bude opět spoléhat na 21 stanic varovného systému, které upozorní na možnost vzniku náledí, šest z nich pak má automatický rozmrazovací postřik.

TSK samozřejmě opět připravila pro zimní období speciální aplikaci „Zimní údržba“. Odkaz je umístěn na webu společnosti www.tsk-praha.cz přímo na hlavní stránce. Uživatelé jednoduše zjistí, zda je jejich ulice zařazena do systému zimní údržby. „Chceme tak zvýšit informovanost zejména motoristů o údržbě komunikací v metropoli v zimním období,“ uzavřel Mrázek.

Základní údaje o komunikační síti

komunikační síť na území hl. m. Prahy.................. 3 815 km
z toho ve správě TSK............................................. 2 308 km
ostatní správci......................................................... 1 507 km

komunikační síť zařazená do zimní údržby zajišťované TSK:

motoristické komunikace I. pořadí........ 1 284 km (dvoupruh)
motoristické komunikace II. pořadí............................ 517 km
motoristické komunikace III. pořadí............................ 307 km
neudržované komunikace……………………………..416 km

nemotoristické komunikace (především chodníky) na území hl. m. Prahy: 1400 ha

z toho ve správě TSK………………………………… 800 ha
ostatní správy……………………………………………600 ha
udržované nemotoristické komunikace TSK ……….270 ha

Komunikace zařazené do I. pořadí – vozovky silnic I. třídy a dopravně důležitých silnic II. třídy místních komunikací, po nichž je vedena rozhodující dopravní zátěž veřejné hromadné dopravy, linkové osobní dopravy, příjezdové místní komunikace k velkým zdravotnickým zařízením a další významné místní komunikace. Komunikace I. pořadí se udržují chemickým rozmrazovacím materiálem, pouze v chráněných krajinných oblastech a oblastech zdroje pitných vod zdrsňujícím inertním materiálem. U komunikací zařazených do I.a pořadí je stanoven limit ke zmírnění závad ve sjízdnosti nejméně na jednom jízdním pruhu v každém jízdním směru do 2 hodin od výjezdu techniky. U komunikací označených jako I.b pak do 4 hodin.

Komunikace zařazené do II. pořadí – je stanoven limit ke zmírnění závad ve sjízdnosti nejméně na jednom jízdním pruhu v každém jízdním směru do 12 hodin od výjezdu techniky.

Komunikace zařazené do III. pořadí – je stanoven limit ke zmírnění závad ve sjízdnosti nejméně na jednom jízdním pruhu v každém jízdním směru nejpozději do 48 hodin od výjezdu, avšak až po ošetření vozovek I. a II. pořadí.

Seznam stanic varovného systému s automatickým postřikem proti námraze

- K Barrandovu - nájezdová rampa na Barrandovský most
- Wilsonova - přemostění křižovatky Bulhar
- Strahovský tunel - přemostění Plzeňské ulice směrem k tunelu Mrázovka
- Jižní spojka – lanový most u Mitasky
- Vysočanská estakáda
- Estakáda Krejcárek
Seznam stanic varovného systému bez postřiku

- Spořilov - 5. května
- Uhříněves – Přátelství
- Zličín – Řevnická
- Strahovský tunel sever
- Kyje – Českobrodská
- Cínovecká
- Lahovický most
- Evropská
- Novopacká
- Vídeňská
- Kamýcká
- Slivenec – K Barrandovu
- Strahovský tunel jih
- Běchovice – Českobrodská
- Čimická