Zeď Českých drah je v pořadí pátou a zatím poslední z dokončených realizací, za něž umělcům zaplatilo město v rámci projektu MuralArt UM, spadajícího pod program Umění pro město.

Pouliční výtvarníci s civilními jmény Tomáš Staněk a Josef Sedlák si práci rozdělili. Jeden zkrášloval rozměrnější zeď podél Seifertovy ulice, kolem které denně procházejí nebo projíždějí tisíce lidí, druhý se zaměřil na průchod k železnici ve tvaru písmene U.

Dominantu celého muralu tvoří abstrahovaný plán Prahy, protkávaný schématem železničních tratí. Za hranicemi města pak železnice pokračuje náznaky celorepublikové sítě, jejímž srdcem je právě Praha. V místech, kde se nachází průchod, je divák malbou vtažen do tunelu.

Motivy Obrase a Akrobada mají evokovat zážitek jízdy vlakem, pohyb, techniku: kabely, jiskry, za okny míhající se barvy, komiksové citoslovce.

Podpora od magistrátu

Magistrátní koalice podporuje programem Umění pro město díla ve veřejném prostoru od roku 2018. Projekt velkoplošných maleb, takzvaných muralů, vychází z mladší iniciativy vedoucí ke vzniku dočasných pouličních instalací a intervencí.

Podle radní pro kulturu Hany Třeštíkové (Praha sobě) má vytváření muralů několik přínosů. Kultivují zanedbané prostory, vysílají široké veřejnosti podněty k přemýšlení a zaplňují volné plochy kvalitním uměním namísto čmáranic. Zároveň dávají tvůrcům práci v nejisté době.

Do první výzvy se přihlásilo přes sto návrhů. Osm z nich, které vybraly odborné komise, si rozdělilo dva miliony korun z městské kasy.

Podle Magdaleny Juříkové, ředitelky Galerie hlavního města Prahy, která je garantem projektu, vzešla část úspěšných návrhů i od méně známých umělců. „Muraly se stávají skvělým prostředníkem komunikace mezi uměleckou a lokální komunitou zejména tehdy, když umělci vycházejí z genia loci, z historie i ze současných potřeb daného místa. Interpretace vedená tímto směrem se pak stává přidanou hodnotou a dílo nezůstává pouze dekorací,“ uvedla Juříková.

Mural na Vychovatelně

Před muralem v Seifertově ulici byly dokončeny velkoplošné malby v Nových Butovicích, na Bořislavce, Vychovatelně a Spořilově. Ve spolupráci s Dopravním podnikem umožnila vznik muralu u stanice Vltavská také Praha 7. V rámci první výzvy městského projektu budou realizovány ještě malby na Žižkově, v Hostivaři a na Opatově.