Ačkoli se muzeum již několik let snaží získat pro univerzitní kolekce lepší zázemí, zatím musí živořit ve třech místnostech. Nedostatek místa je jedním z důvodů, proč si tento poklad může prohlédnout tak málo lidí. O stísněnosti prostor se naposled přesvědčily stovky zájemců, kteří do na Albertov zamířili při Muzejní noci v sobotu 16. června. Z kapacitních důvodů si sbírky, v nichž jsou odlitky obličejových masek a hlav severoamerických indiánů, těl Pygmejů či trepanované lebky, mohlo za večer projít jen 1200 návštěvníků.

„Muzeum se z Albertova do Viničné ulice stěhovalo v roce 1956. Z poloviny jednoho křídla budovy, kde mělo vyhrazen svůj prostor, stěhováním získalo jen tři místnosti,“ uvedla k současnému zázemí kurátorka muzea Božena Škvařilová. Muzeum tak v minulosti přišlo o většinu svého původního prostoru. Do současných dvou místností Přírodovědecké fakulty UK se sice vešly všechny exponáty, musely však být hodně nahuštěny. Třetí místnost nyní tvoří depozitář muzea, kde pracují kromě kurátorky a dokumentátorky také lektoři, kteří provádějí exkurze. Část depozitáře tvoří také traseologická laboratoř. Místnost však nedávno přišla o svůj samostatný přístup, a lidé tak do této části muzea musejí chodit přes expozici. „Když tam probíhají exkurze, je to velmi nepříjemné,“ uvedla kurátorka.

Muzeu chybějí peníze

Za současný stav může z velké části nedostatek peněz. Muzeum je získává prostřednictvím Univerzity Karlovy. Velká část prostředků pochází z grantů, i darů. Muzeu se tak podařilo získat peníze například na zřízení traseologické laboratoře, v níž pracovníci univerzity a studenti sledují stopy na archeologickém materiálu. Dar obdrželo například od profesora antropologie Leopolda Pospíšila z Yalské univerzity. „Muzeu chtěl věnovat svou knihovnu. Prozatím jsme získali však pouze její část, protože nejsou peníze na poštovné,“ zmínila Škvařilová. Muzeum chce získat zbytek knih ještě letos. Zatím však nezná svůj rozpočet, neboť funguje na Přírodovědecké fakultě necelý měsíc. Předtím se na činnosti muzea podílela i Fakulta humanitních studií.

Východiskem by pro muzeum, kam je vstupné jen pětikorunu, mohla být dlouho diskutovaná stavba nové budovy Přírodovědecké fakulty nebo soukromá investice, která by muzeu umožnila přestěhovat se do větších prostor. Obě možnosti jsou pro muzeum zatím jen hypotetické.