O akci pražská policiie věděla a tak přijala odpovídající bezpečnostní opatření. "Několik desítek policistů z dopravní a pořádkové služby dohlíželo nejen na veřejný pořádek, ale především na dodržování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu," informoval mluvčí pražské policie Jan Rybanský.

Zdroj: Policie ČR

V několika případech strážci zákona usměrňovali dopravu, aby průjezd většího počtu motorek ze středních Čech co možná nejméně omezil běžný provoz v noční Praze.

"V průběhu opatření bylo přijato několik oznámení o rušení nočního klidu. Tyto prohřešky byly vyřešeny s účastníky přímo na místě. Nedlouho po sobotní půlnoci opustila valná většina zúčastněných na svých strojích území metropole a vrátila se do svých domovů," doplnil Rybanský.

Spanilá jízda motocyklů Harley-Davidson centrem Prahy se konala 6. července v rámci akce Prague Harley Days 2019.
Prahou opět burácely Harleye. Stroje se předvedly při Spanilé jízdě