Tedy: Staroměstské náměstí – Pařížská – náměstí Curieových – Dvořákovo nábřeží – nábřeží Ludvíka Svobody – Těšnovský tunel – Rohanské nábřeží – Rohanský ostrov.

„Všem účastníkům silničního provozu doporučujeme v dotčené lokalitě sledovat aktuální dopravní značení a dbát pokynů policistů, kteří budou usměrňovat provoz," připomněla Martínková.