Ročně zde chirurgové odoperují čtyři sta padesát dětí od novorozenců až po osmnáctiletou mládež. „V současné době je až 80 procent kritických srdečních vad diagnostikováno v prenatálním stadiu. V případě těžkých srdečních vad mohou rodiče včas požádat o přerušení těhotenství. U kritických srdečních vad matkám takto zatíženého plodu poskytujeme odbornou prenatální péči,“ říká vedoucí primář dětského kardiocentra Jan Škovránek.

Vrozenou vadu srdce má podle statistik zhruba šest dětí z tisíce. Ročně se takto postižených miminek rodí v České republice okolo šesti až devíti set. Postoperační mortalita je přitom v Motole menší než jedno procento. „Výsledkem se můžeme srovnávat se špičkovými světovými pracovišti,“ doplnil Škovránek.

Motolské Dětské kardiocentrum bylo otevřeno pod vedením profesora Šamánka, nositele Purkyňovy ceny, v roce 1977 jako Specializované pracoviště pediatrické kardiologie a kardiochirurgie. Později jej přejmenovali na Dětské kardiocentrum. Zabývá se především diagnostikou a léčbou vrozených a získaných onemocnění srdce a velkých cév, poruch srdečního rytmu a srdeční funkce či krevního oběhu u dětí.