Zavedení nové metody do praxe plánuje Lischke na začátek roku 2013. Bude tak možné využít k transplantaci i plíce, které zatím lékaři museli odmítat. Nová metoda označovaná jako Ex vivo perfúze a rekondice plic umožní vyjmutý orgán podrobně vyšetřit a případně i vyléčit, a tedy zcela zásadně zlepšit a obnovit jeho ztracenou funkci.

Nyní je použitelná nanejvýš pětina dárcovských plic. Během cesty za dárcem se totiž funkce plic může zhoršit natolik, že nejsou použitelné. Může se tedy stát i to, že pacient už čeká na sále na transplantaci a vše se na poslední chvíli musí zastavit.

S transplantacemi plic začal v Česku v roce 1997 tehdejší přednosta kliniky profesor Pavel Pafko, který se to naučil ve Vídni. Současný přednosta profesor Robert Lischke je jeho žák a nástupce. Za 15 let provedl Motol 199 transplantací plic s výsledky plně srovnatelnými s významnými centry v USA a západní Evropě.

Cena transplantace plic se pohybuje od zhruba 740.000 korun za operaci s nejmenšími komplikacemi až po víc než milion korun za operaci s nejtěžšími komplikacemi.