Nový most je součástí modernizace železniční trati mezi pražským hlavním nádražím a nadražím Praha-Hostivař.  Nejedná se však o pouhou přestavbu původní „myší díry“, ve které je automobilová doprava  vedena po tramvajových kolejích a malá podjezdná výška vede k častým poškozením tramvajové troleje.

Prostorové uspořádání Průběžné ulice nebude nadále omezeno - tramvajová a automobilová doprava budou vedeny samostatnými pásy v hlavním mostním otvoru, chodníky pak oddělenými postranními tubusy.

Zatěžovací zkoušky mostů na Negrelliho viaduktu.
Unese to? Na mostech Negrelliho viaduktu proběhly zatěžovací zkoušky

Přímo v prostoru mostu vznikne přestupní uzel městské hromadné dopravy – zastávky tramvají a autobusů na Průběžné ulici budou propojeny schodišti, eskalátory i výtahy s nástupišti nové zastávky příměstské železniční dopravy na mostě. Součástí objektu je i odbavovací místnost systému ROPID.

Instalace eskalátoru

Během statické zatěžovací zkoušky najely na most dva železniční jeřáby o celkové hmotnosti 291 tun. Pracovníci Kloknerova ústavu ČVUT přitom měřili deformace nosné konstrukce mostu. Již z předběžných výsledků vyplývá, že zjištěné průhyby jsou na dolní mezi očekávaných hodnot. Tím je ověřena spolehlivost provedeného díla.

"Výstavba mostu bude nadále pokračovat. Cestující veřejnost by měla ocenit zejména zprovoznění nové zastávky Zahradní Město a definitivní úpravy Průběžné ulice v roce 2021," informoval Vojtěch Kostiha, mluvčí Skupiny Metrostav, která má stavbu na starosti.

Železniční most na Výtoni.
Bourání? Ministerstvo kultury: Železniční most zůstane památkou. Opravit půjde