Pouhých 6 kilometrů od centra Prahy, na dohled rozsáhlých aglomerací Zahradního Města, Hostivaře a sídliště Skalka se ukrývá kousek skutečné přírody. Lokalita Triangl byla postupně třemi železničními tratěmi (trať Praha – České Budějovice, trať Praha Vršovice – Praha Malešice a spojka těchto tratí) oddělena od okolí a tím uchráněna od zástavby. Místo je porostlé z větší části křovinami a starými stromy. Středem protéká Slatinský potok, při němž je asi 15 arů velký mokřad s jezírkem. Severně od něj leží menší louka.

Mokřad tropy přežil

V době, kdy je město rozpálené, trávníky sežehnuté sluncem a podle stromů by se dalo usuzovat, že je podzim, jezírko, srdce celé lokality, má sice o něco méně vody, než mívá obvykle touto dobou, ale stále ji má! Zbytek plochy, byť bez vody, si stále uchovává alespoň vlhkou půdu a vše kolem je zelené. Jezírko je důležitým místem pro rozmnožování obojživelníků. Na Trianglu žije též na čtyři desítky druhů ptáků (mimo jiné slavík), potkat zde můžeme několik druhů vážek…

„Hodně se teď mluví a píše o adaptačních opatřeních a strategiích. Právě takováto místa jsou pro snesitelné žití ve městech v extrémně horkých časech klíčová a je třeba je všemožně chránit,“ říká Jan Moravec z ČSOP.

Konkrétně Triangl zachránili začátkem 90. let minulého století ochránci přírody před zavezením. Později prosadil Český svaz ochránců přírody jeho prohlášení významným krajinným prvkem a před patnácti lety završil snahy o jeho záchranu odkoupením klíčového pozemku s jezírkem.

V současné době se věnuje především připomínkování plánovaných dopravních staveb, které by mohly lokalitu ohrozit, O lokalitu pečuje ČSOP Botič-Rokytka v úzké spolupráci s pražským magistrátem.