Prohlídky jsou určeny pro skupiny i veřejnost. Projití trasy trvá přibližně dvě hodiny. Zpřístupněné části nejsou bezbariérové, naopak, k vystoupání schodiště na ochoz věže je potřeba určitá fyzička.

V první části prohlídky si příchozí prohlédnou Muzeum pražského vodárenství, které je přístupné jen po předchozím ohlášení nebo při zvláštních příležitostech. „Zde se každý seznámí s historií a problematikou zásobování obyvatel Prahy vodou, prvními soukromými a především veřejnými vodovody v metropoli,“ uvedl Jaroslav Ambramčuk, provozní technik společnosti Pražské vodovody a kanalizace, která se zpřístupněním vodárny zapojila do projektu zážitkové turistiky, která probíhá pod záštitou Hospodářské komory hl. m. Prahy a magistrátu. V rámci tohoto projektu si mohou zájemci prohlédnout kolektory pod metropolí.

V dalších částech prohlídky zamíří kroky návštěvníků do čerpací stanice surové vltavské vody. Odtud si každý může vyšlapat zhruba 200 schodů na ochoz vodárny. Pohled na Podolí, pankráckou pláň, území na levém břehu Vltavy a především Vyšehrad a Pražský hrad stojí za to. „Panoramatický rozhled na Prahu z nezvyklého stanoviště pro zájemce je jedno z největších lákadel, ale i interiéry slibují nevšední zážitek,“ pozval do vodárny ředitel PVK Milan Kuchař.

První prohlídka se koná již tento čtvrtek 22. dubna a je potřeba se na ni zaregistrovat na internetových stránkách www.prahatechnicka.cz. Prohlídky pro skupiny se budou konat od 9 a 11 hodin, pro jednotlivce ve 13 hodin.

Podolská vodárna
Vznikla ve druhé polovině 20. století podle projektu Antonína Engela. Na tehdejší dobu se jednalo o velmi mohutnou stavbu velkého rozsahu i objemu. Upravená pitná voda byla potrubím odváděna na Vinohrady a z tamějších vodojemů mířila do dalších částí města. V nynějším pražském vodovodním a vodárenském systému slouží jako záložní vodní zdroj a pomocná úpravna vody.