Do příštího čtvrtka mají občané Prahy 10 poslední možnost připomínkovat zóny placeného stání v prostoru Záběhlic, Zahradního Města a Bohdalce, tedy oblasti 10.4. První verze projektu byla zveřejněna na webu Prahy 10 koncem loňského a počátkem letošního roku.

„Aktuálně vstupujeme do poslední fáze přípravy projektu, kdy mají obyvatelé podoblasti 10.4 možnost upravenou podobu dokumentace připomínkovat. Následně bude projekt předložen radě MČ ke schválení a předán hl. m. Praha k realizaci,“ sdělil Martin Sekal (ODS), místostarosta zodpovědný za dopravu a parkování.

Připomínky občanů byly zohledněny

Do projektu byly zapracovány desítky podnětů ryze technického charakteru, ale také požadavky Komise pro dopravu a parkování Rady MČ Praha 10, založené na podnětech veřejnosti a zastupitelů. Zejména se jednalo o navýšení počtu parkovacích míst ve smíšené (fialové) zóně, kterých bylo v původním návrhu minimum.

„Veřejnost byla na možnost připomínkovat tuto etapu parkovacích zón upozorněna prostřednictvím prosincového vydání měsíčníku PRAHA 10, webových stránek i sociálních sítí. Parkování je také pravidelným bodem na veřejných jednáních našeho výboru,“ doplnil Milan Maršálek (VLASTA), předseda Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu ZMČ Praha 10.

Původní i výslednou podobu projektu včetně formuláře, jehož prostřednictvím lze zasílat poslední připomínky, naleznou občané na webu www.praha10.cz/parkovani.

Parkovací zóny začaly v Praze 10 platit v první etapě od 24. srpna 2020, a to na Vinohradech, ve Vršovicích a v malé části Strašnic. Od 5. října následovala další část Strašnic a 30. listopadu zbytek Strašnic a Malešice. Záběhlice, Zahradní Město a Bohdalec se zón placeného stání podle současných předpokladů dočkají v polovině roku 2021.