"Při jednání s Central Group pro nás bylo nejdůležitější, aby návrh nové čtvrti vycházel z územní studie Komořany, na které se podíleli zdejší občané. Což se podařilo," uvedl starosta Jan Adamec (Piráti).

Developer z velké části naplní svůj závazek městské části nefinančně. To znamená, že postaví mateřskou školku, dětské hřiště a bezúplatně převede vybrané pozemky pro vybudování tramvajové trati, která povede středem nové čtvrti.

Projekt vznikne na ploše devíti hektarů. Vznikne zde 850 bytů, vybudováno bude náměstí a veřejný park. Podél tramvajové trati budou obchody, služby a restaurace. Převážně pětipodlažní domy se budou směrem k lesu na severu území snižovat.

V současné době úřady projednávají změnu územního plánu, která výstavbu umožní. Pozemky v územním plánu jsou nyní vedeny jako území pro nerušící výrobu. Přípravou zadání studie výstavby tramvajové trati byla pověřena městská organizace Institut plánování a rozvoje (IPR). Do konce roku 2021 pak dopravní podnik (DPP) vypracuje její studii.

V Praze se plánuje výstavba také na dalších browfieldech. Nová čtvrť vznikne například na Praze 7 na území Bubny-Zátory. Na rozloze 110 hektarů má v budoucnu žít 25.000 lidí. Zástavba roste také na Rohanském nábřeží v Praze 8 a plánována je na prostoru bývalého nákladového nádraží na Žižkově. Nové domy vzniknou také na místě smíchovského nádraží, kde bude zástavba od prostoru Na Knížecí až k bývalému lihovaru.