„Tento dílčí projekt (koupě křížů), který vznikl ve spolupráci s Farní charitou Praha 4 - Modřany, však není součástí celkového projektu revitalizace areálu, financovaného z prostředků EU. Městská část proto vyhlašuje veřejnou sbírku k tomuto účelu," uvedla městská část.

Radnice zvažuje i možnost adopce konkrétního kříže či hudební nebo sportovní akce, jejíž výtěžek by putoval na sbírkové konto.

Úpravy areálu

Úpravy samotného areálu přiléhajícímu ke kostelu vyjdou na 7,5 milionu korun. „Úpravou parku vzniknou nejen bezpečnější cesty v celém areálu, ale i nové rekreační prostory. Počítá se s oddechovou loukou s vyhlídkou a také malým přírodním amfiteátrem pro pořádání kulturních letních akcí," uvedl dříve místostarosta Robert Králíček (ANO).

V areálu budou nové lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, informační tabule a rozcestníky. Na hřbitově se opravily cesty, vstupních brány, schody a hřbitovní zdi.

Na Zvonici byly zahájeny stavební práce a sadové úpravy letos v dubnu. Byly odstraněny nekvalitní a náletové dřeviny a zahájeny zemní práce a stavební úpravy pěších komunikací. Parkem lidé před úpravami hlavně procházeli cestou na tramvaj, svou odpočinkovou funkci neplnil.

Areál leží v okolí kostela Nanebevzetí Panny Marie a přilehlého hřbitova. První zmínka o kostele na tomto místě pochází ze 12. století. V bývalé kostelní zvonici z 18. století je umístěná experimentální galerie Modřanská zvonice.