V soutěži zvítězilo konsorcium české společnosti AFRY CZ a švédské AF-Infrastructure s cenou 50 milionů korun, což je o 35 milionů méně, než bylo vypsáno. Dalšími účastníky tendru byly Moravia Consult Olomouc, Sagasta a Metroprojekt.

Projekt nese krkolomný název „Zdvoukolejnění odjezdu z SÚ (Středisko údržby) Jih a vybavení sanitárních kolejí“. Vítěz tendru vytvoří dokumentaci pro územní a stavební řízení, zajistí vydání stavebního povolení, zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a autorský dozor.

Rozšíření infrastruktury je nezbytné

Z projektových prací vzejde také konečná cena stavby, odhadovat se nyní dá na stovky milionů. Požadavkem je především zdvoukolejnění odjezdu z SÚ Jih, výstavba nových sanitárních kolejí v odjezdové části depa včetně dodání technologií a vybudování nového rozvětvení kolejí. Ty jsou nyní kusé. Fakticky se jedná o výstavbu propojovací koleje k hale a odstavným kolejím ve střední skupině. Vznikne také čistička.

„Při současném rozvoji dálkové a příměstské železniční dopravy, požadavcích na kulturu cestování a hygienu a vliv na životní prostřední, je nutné rozšířit stávající infrastrukturu SÚ Jih,“ uvedla mluvčí drah Gabriela Novotná. Nyní tam jsou sanitární místa pouze v kolejišti mezi halami a jsou kapacitně už za hranou stávajících potřeb dopravy.

„Propojení michelského depa s nádražím Vršovice umožní zvýšit propustnost celého SÚ Praha a zároveň železničního uzlu v případě poruchy nebo při mimořádné události,“ sdělila Novotná s dovětkem, že samotná stavba má trvat zhruba 18 měsíců.