S pokrytím se počítá zhruba do čtyř měsíců od zahájení prací. Vyplývá to z informací operátorů a DPP pro média. Operátoři teď začnou jednat s dodavatelem vyzařovacího kabelu a následně začnou kabel postupně instalovat v omezených nočních hodinách, kdy je metro pro veřejnost uzavřeno, tedy zhruba mezi 1:00 a 3:40 hodinou. Předpokládá se, že první bude pokrytý tunel mezi stanicemi Motol a Petřiny. Celková délka trasy mezi novými čtyřmi stanicemi pro umístění kabelu v obou směrech je 11,6 kilometru.

„Jde o první kroky na cestě k vyrovnání určitého dluhu vůči cestujícím. Ti po dostupnosti mobilního signálu v metru volají dlouhodobě, což je v dnešní době logické. Věřím, že se v brzké době podaří najít optimální technické i ekonomické řešení, aby se mobilní signál stal samozřejmou součástí celého pražského metra, a ještě tak zvýšil jeho kvalitu a atraktivitu," uvedl náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD). Šéf Dopravního podniku hlavního města Prahy Jaroslav Ďuriš sdělil, že po skončení zkušebního provozu by se mohlo pokrytí rozšiřovat i na další úseky.

Signál v novém úseku metra bude nejprve spuštěn v rámci zkušebního provozu, který se ovšem nebude nijak lišit od plnohodnotné služby. Dopravní podnik následně projekt vyhodnotí a rozhodne o možném zavedení signálu na další úseky metra a také o výši nájemného pro operátory. Představenstvo dopravního podniku již projednalo možnost zasíťování úseku linky metra C Muzeum – Roztyly.

Na výstavbě se podílejí všechny tři firmy stejným dílem, pokrytí stanic stálo 12 milionů korun, pokrytí tunelů vyjde na 18 milionů korun a rozšíření technologie v centru dopravního podniku Na Bojišti pak na dalších pět milionů. Smlouva počítá s placením nájmu dopravnímu podniku za prostory v tunelech a ve stanicích.

V současné době jsou mobilním signálem pokryty všechny stanice metra, z nichž některé, například stanice Depo Hostivař, využívají i signálu venkovních vysílačů. V nových stanicích metra A zavedou mobilní operátoři pokrytí signálem GSM, 3G a LTE, v ostatních stanicích metra je zajištěno porytí prostřednictvím technologií GSM.