V hlavním městě dostalo k úterní osmé hodině ráno obě dávky očkování přesně 681 190 osob. Z toho má 534 637 vakcinaci ukončenou s vystaveným certifikátem, což je 41 % obyvatel Prahy. Co se týče údajů o věkové skupině lidí nad 65 let v Praze, ukončené očkování má 200 775 osob, což představuje necelých 80 %.

Data za celé město

Mobilní rozhlas ale údaje za metropoli nerozděluje po městských částech, lidé se dozvědí pouze data za celé město, městské části zobrazují pouze údaje o počtech nově nakažených.

„Za poslední měsíce se COVID report pro obce stal důležitou součástí v informování obyvatel o skutečném průběhu epidemie. Zveřejněním dat o proočkovanosti obyvatel dáváme vedení obcí do rukou další důležitý nástroj. Mohou samy vyhodnocovat dopady očkovacích kampaní a případně samy pomáhat ve zvyšování proočkovanosti obyvatel,“ řekl Ondřej Švrček, autor platformy Mobilní rozhlas.

Denní aktualizace

Aplikace ukazuje data o proočkovanosti lidí ze 6250 českých samospráv, a to denně aktualizovaná. Zobrazuje podíl obyvatel očkovaných první dávkou i těch, kteří mají vakcinaci plně dokončenou. Přehled pak ukazuje, jak si stojí celý kraj, ve kterém se obec nachází včetně celorepublikového přehledu.

Celkově v Česku jednu dávku vakcíny dostala více než polovina obyvatel, ukončenou vakcinaci má 40 % lidí. Součástí jsou i další informace a statistiky o průběhu nákazy a takzvaná míra pozitivity v celorepublikovém srovnání.

Tyto údaje ukazuje i v čase, přehledové grafy sledují dlouhodobý trend v dané obci a jejím bezprostředním okolí. Požadovanou obec je možné jednoduše vyhledat ve vyhledávači na hlavní stránce projektu. Zájem o data je velký, měsíčně služba zobrazí čtvrt milionu reportů, přičemž průměrná doba strávená uživatelem nad daty přesahuje tři a půl minuty. Počet pravidelných návštěvníků stoupl za poslední kvartál na dvojnásobek.

S informacemi pracuje i vedení obcí, data od Ústavu zdravotnických informací a statistiky do přehledné podoby zpracovává společnost MAMA AI, vytváří z nich textové komentáře a grafy s historickým vývojem.