„Naprostá většina odpadků vyhozených do nádob a kontejnerů putuje do zařízení na energetické využití odpadu v Malešicích. Minulý rok spalovna ZEVO vyrobila teplo a světlo pro téměř 20 tisíc pražských domácností,“ sdělil tiskový mluvčí Pražských služeb Radim Mana.

Malešická spalovna aktuálně prochází modernizací a postupnou výměnou všech čtyř kotlů.

Vedle směsného odpadu z domácností roste posledních pět let poměrně výrazně i množství toho tříděného. Loni ho Pražané odevzdali přes 60 tisíc tun, což je o více než tři tisíce tun oproti předloňskému roku.

Třídí se už i jídlo

S novým rokem se navíc možnosti separace v hlavním městě rozšířily o zbytky z kuchyně, které jsou součástí bioodpadu. Ten dnes přitom tvoří zhruba čtyřicet procent obsahu popelnic na komunální odpad.

„Zpracování bioodpadu v kompostárně a jeho další využití naplňuje jeden z hlavních pilířů cirkulární ekonomiky. Další novinkou v městském odpadovém hospodářství je pilotní projekt svozu gastroodpadu,“ upozornil náměstek primátora pro oblast životního prostředí a městskou infrastrukturu Petr Hlubuček (Spojené síly).

Dosud bylo možné platit za vyvážení obsahu hnědých popelnic na odpad rostlinného původu. Město tuto službu, o kterou mají zájem tisíce zákazníků, nedávno zlevnilo o padesát procent.

Do třídění gastroodpadu je zatím zapojených několik desítek domů. Experti Pražských služeb budou do konce roku u těchto nemovitostí sledovat i to, nakolik jsou jídelní zbytky přítomny v běžných popelnicích na směsný odpad.

Bezplatné testování svozu „jídelních zbytků“ začalo na přelomu roku na území městských částí Praha 5, 6 a 7. „Pro účely tohoto zkušebního provozu byly na sběr zvoleny speciální hnědé nádoby s oranžovým víkem, opatřeným gumovým lemem a západkou. Prozatím jsme uskutečnili devět svozů a podařilo se nám sesbírat více než sedm tun kuchyňského odpadu, což považujeme za velmi solidní výsledek,“ uvedl Radim Mana z Pražských služeb.

Kampaň za zodpovědné chování

Pražští politici i odborníci na odpadové hospodářství vnímají rostoucí objem odpadu jako problém. Částečně ho sice vysvětluje stoupající počet obyvatel metropole. Prostor ke zlepšení je ale evidentně také ve spotřebitelském chování. Pražské služby proto na jaře „pustí do světa“ sérii krátkých videí, která dají lidem inspiraci k omezení produkovaného odpadu.

„Nepůjde o žádné převratné postupy, ale spíše o připomínku snadných receptů. Ukážeme třeba to, že je ideální chodit nakupovat s vlastní látkovou taškou,“ dodal Mana.