Starosta Prahy 11 Dalibor Mlejnský uvádí, že na pětadvacet let slibovaném bazénu na Chodově už se intenzivně pracuje. „Celé území je zasíťováno. Nyní jsme vyhlásili soutěž na dodavatele projektu a na jaře příštího roku se může začít stavět,” ujišťuje Mlejnský.

Byl projekt Jedenáctka VS, tedy pětadvacetimetrového bazénu, pavilonu pro dětské a rehabilitační plavání a multifunkční sportovní haly schválen zastupitelstvem Prahy 11?
O veškerých úkonech, které byly v rámci projektu Jedenáctka VS již učiněny, zastupitelstvo rozhodlo. O další fázi, tedy o schválení projektu, který vzejde z veřejné soutěže, a o dodavateli stavby zastupitelstvo rozhodne po ukončení veřejné soutěže.

Jedenáctka VS má stát zhruba 400 milionů korun. Z jakých prostředků bude její výstavba financována? Objevují se informace, že Praze 11 zbývá na účtech zhruba 160 milionů korun?
400 milionů je odhad vypočtený projektanty. Já doufám, že veřejná soutěž cenu sníží. Je pravda, že na majetkovém účtu máme 160 milionů korun. Na dalším speciálním účtu, na kterém shromažďujeme peníze ušetřené v rámci rozpočtu, máme zhruba 90 milionů. Na cestě je dalších 240 milionů korun z privatizace bytového fondu. V rámci rozpočtu příštího roku počítáme se třiceti miliony. Se stejnou sumou počítáme i v roce 2013. Celkem se jedná asi o půl miliardy.

Má jedenáctka VS územní rozhodnutí?
Samozřejmě, takové rozhodnutí existuje.

Jak bude městská část financovat provoz Jedenáctky VS?
Provozovatelem by měla být Praha 11. Provoz nebude výdělečný, patrně ho budeme dotovat dvěma miliony za rok. Doufáme také v grant od hlavního města. Cenová hladina hodinového vstupného se má pohybovat v řádu desítek korun. Ten projekt je především míněn pro děti.

Dostačuje podle vašeho názoru kapacita navrhovaného pětadvacetimetrového bazénu potřebám Jižního Města?
Od samého začátku spolupracujeme s odborníky. Existuje celá řada studií a většina z nich se shoduje na tom, že pro potřeby Prahy 11, tedy především pro výuku plavání, rehabilitační a rekreační plavání je šestidráhová „pětadvacítka“ zcela ideální. Jak z hlediska kapacity, provozu, údržby i energetické náročnosti.

Opoziční zastupitel Prahy 11 Ladislav Kos (HPP11) řekl Deníku: Pětadvacetimetrový bazén je paskvil. Prahu 11 neuspokojí

Ladislav Kos je v rámci zastupitelstva Prahy 11 jedním z nejhlasitějších kritiků nejen projektu Jedenáctka VS. Před časem byl kvůli připomínkám, zveřejněným právě v Deníku vyloučen z pracovní skupiny „bazén“. Ta měla za úkol „modelovat“ projekt pro potřeby Jižního Města. „Komise ve skutečnost nebyla v kontaktu ani s odborníky, ani s obyvateli Jižního Města,“ říká Kos.

Domníváte se, že vedení Prahy 11 řádně představilo projekt Jedenáctka VS?
Záměr nebyl vyhlášen na zastupitelstvu, nebyl konzultován ve výborech, natož s odbornou veřejností či občany. Nebylo vypsáno výběrové řízení, architektonická soutěž, věcný záměr. Ty tři krabice (bazén, pavilon pro dětské plavání a multifunkční hala pozn. red.) zřejmě vymyslel sám starosta, nechal nakreslit projekt a s nikým o věcném obsahu nediskutoval. Zastupitelstvo mělo rozhodovat už od počátku o věcné náplni záměru, o maximální ceně, o způsobu financování. Ale to se na Praze 11 nenosí. Zastupitelstvo má být postaveno před hotovou věc.

Je podle vás kapacita Jedenáctky VS dostačující pro potřeby Jižního Města?
Rozhodně ne. Je to paskvil. Malé bazénky a „pětadvacítka“ je pro osmdesátitisícové Jižní Město opravdu málo. Multifunkční hala je zbytečná. Na Jižním Městě už jednu máme. Aby se uživila, je z větší části pronajímána subjektům mimo městskou část.

Je zastupitelstvo informováno o plánovaném financování projektu?

Financování nebylo projednáno na příslušném výboru, jehož jsem členem. Na majetkovém účtu městské části zbývá 135 milionů korun. O jejich použití musí rozhodnout zastupitelstvo. To dosud použití neprojednalo. Starosta hovoří také o ušetřených 90 milionech z minulého roku. Tyto peníze se vždy převádějí do roku následujícího. To se děje i letos, přičemž i tak stěží dosáhneme vyrovnaného rozpočtu. O žádných 240 milionech z privatizace bytového fondu mi není nic známo. Prostředky z privatizace bytů se převádějí do rozpočtu a jsou jednou z nejvýznamnějších příjmových položek. Pikantní je, že v rozpočtu pro rok 2011 je v položce Jedenáctka VS nula korun. Nyní je tedy vypsáno výběrové řízení na zhotovitele, v rozpočtu pro rok 2012 je náklad nula a způsob financování není znám.

Čtěte také: Obyvatelé Jižního Města mají mít konečně bazén. Ale jaký?