Všechny podněty byly komisí projednány, okomentovány a rozděleny do jednotlivých skupin podle významnosti konkrétního místa daného jeho potenciálem a geografickým umístěním. Rovněž také podle stupně realizovatelnosti příslušné revitalizace, která je dána zejména vlastnickými právy.

V první fázi budou ve spolupráci s občany připraveny veškeré informace o všech potenciálních lokalitách. Tento výběr už probíhá a podle vedení radnice by měl být dokončen přibližně do poloviny letošního roku. Druhou fází bude příprava konkrétních realizací.