Advokát Pelikán přichystal pro příští rok změny v justici, protože mu vadí, že současná praxe při přípravě a výběru soudců není jednotná a transparentní. Vyhláška ke sjednocení přípravy justičních čekatelů a instrukce pro předsedy krajských soudů k výběru budoucích soudců budou platit od ledna. Předsedové, kteří si doposud výběr čekatelů i kandidátů na soudce řešili sami, se změnami nesouhlasí - vadí jim mimo jiné, že jsou upraveny pouze podzákonným předpisem.

Změna ve vězeňství 

Ministerstvo si také nechalo vypracovat statistiky k rychlosti soudních řízení. Justice podle úřadu v uplynulých letech zrychlila díky tomu, že se podařilo snížit počet sporů o zanedbatelné částky, a tomu, že noví soudci začali být jmenováni k soudům, které mají největší problémy. V některých okresech však excesy v délce řízení přetrvávají, u krajských soudů trvá každý desátý případ téměř pět let a kupí se nedodělky ve správním soudnictví.
Výrazná změna se stala ve vězeňství - počet typů věznic se od října snížil ze čtyř na dva. Dokončená reforma posílila pravomoci Vězeňské služby na úkor soudů, bezpečnostní sbor totiž sám rozděluje odsouzené do oddělení rozlišených podle míry zabezpečení. Změna má přispět k účinnější práci s vězni, a tím ke snížení recidivy. Vláda také ministerstvu schválila více tabulkových míst pro dozorce, kývla na vyšší odměny pro pracující vězně a odsouhlasila dlouhodobou koncepci probace a mediace.

Nové teze občanského soudního řádu 

Přetíženým věznicím by měl od příštího roku ulevit elektronický monitoring domácích vězňů. Probační a mediační služba v září podepsala smlouvu s vítězným uchazečem tendru - firmou SuperCom. Náramky s GPS nahradí probační úředníky, kteří vězně kontrolují pouze namátkově. Dalším projektem ministerstva ohledně vězeňství je první tzv. otevřená věznice, která od října funguje v Jiřících. Odsouzení, kterým už končí trest, se v ní mají bez dohledu dozorců připravit na život na svobodě.
Z legislativních novinek úřad představil teze nového občanského soudního řádu. Stávající zákon byl mnohokrát novelizován a obsahuje i ustanovení, jež jsou vnitřně rozporná. Nový kodex má zajistit, aby občanskoprávní řízení byla rychlá a bez zbytečných nákladů a formalismů.

Nový zákon o soudních znalcích 

Od dubna nabyla účinnosti vyhláška, která snížila výši odměn exekutorů a náhrad jejich výdajů za exekuce. Exekutorská komora změny kritizuje, označuje je za populistické a protiústavní. Vadí jí také další připravený předpis, jenž exekutorům nakazuje sjednotit a zjednodušit listiny zasílané dlužníkům.
V příštím roce čeká ministerstvo mimo jiné další pokus o prosazení nového zákona o soudních znalcích ve Sněmovně, kde v předchozím volebním období narazil na odpor. Pod ministra bude nově spadat i agenda lidských práv, s čímž nesouhlasí aktivisté a nevládní organizace. Ministr bude také po prostudování soudního spisu rozhodovat o vydání údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina, o něhož mají zájem Rusko i USA.