Dostavba má vytvořit lepší podmínky pro výuku i výzkum a vyřešit nedostatek místa, se kterým se fakulta dlouhodobě potýká. S projektem přišlo dnes již bývalé vedení FSV UK v čele s děkanem Jakubem Končelíkem. Současná děkanka Alice Němcová Tejkalová na jeho práci navázala.

"Stávající areál byl původně budován pro jiný účel, než je vysokoškolský provoz, a na jeho podobě je to bohužel znát. Cílem rekonstrukce současných budov je vytvořit přednáškové, seminární i pobytové prostory a jejich zázemí v kvalitě, která odpovídá současným standardům," uvedl proděkan Tomáš Karásek, který je garantem celého projektu. Prostory v Jinonicích měly původně sloužit jako kanceláře pro úředníky ministerstva školství. Areál v současnosti tvoří dvě budovy se čtyřmi a šesti nadzemními podlažími, které se dostavěly kolem roku 2000.

Nový objekt i přestavba stávajících

V první fázi projektu by se ke dvěma stávajícím budovám Areálu Jinonice měla přistavit třetí, čtyřpatrová stavba, která vytvoří vstupní bránu do jinonického kampusu. Druhá fáze přestavby by měla zahrnovat rekonstrukci stávajících objektů - přednáškových sálů, seminárních místností i kanceláří. Celá stavba by podle autorů měla vést k úspornému, energeticky efektivnímu a ekologickému provozu.

V novostavbě se bude nacházet foyer s recepcí školy a knihovny. Budova nabídne studentům prostory pro samostudium a relaxaci, které nyní podle vedení fakulty v areálu chybí. V místnostech by mělo být moderní technologické vybavení jako interaktivní tabule, LCD panely či konferenční technologie.

Fakulta sociálních věd by v budoucnu chtěla do areálu soustředit co největší část svého provozu. V současné době areál sdílí spolu s filozofickou fakultou a fakultou humanitních studií. Obě fakulty však vzhledem ke svým vlastním stavebním projektům připravují do budoucna uvolnění jinonických prostor.

Fakulta humanitních studií (FHS) chystá přesídlit do budovy bývalé menzy Kolejí 17. listopadu. Její přestavba by měla být letošní největší investicí UK ze státních peněz. Škola za ni dá 510 milionů korun. Přestěhování z Jinonic plánuje FHS od roku 2007.

Do různých rekonstrukcí a staveb investují letos vysoké školy po celé ČR miliardy korun. Jen Univerzita Karlova za ně letos zaplatí zhruba 1,7 miliardy korun z rozpočtu a další zhruba dvě miliardy z evropských dotací. Masarykova univerzita v Brně plánuje investice za asi 1,4 miliardy korun. Nové budovy chystá stavět také Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU), a to za více než 900 milionů korun.