První rozhodnutí ve věci padlo v prosinci 2010, druhé letos v únoru. Proti nim podaly České dráhy rozklad, takže se případem zabývala rozkladová komise ministryně. Kauzu vrátila památkovému odboru ministerstva, protože se podle ní dodané znalecké posudky s danou problematikou nevypořádaly kompletně. Chybělo jim třeba vyhodnocení využitelnosti objektu. Památkový odbor nyní znovu část nádraží za památku prohlásil.

Zatím není jasné, zda se České dráhy proti nejnovějšímu rozhodnutí opět odvolají. „Čekáme až nám bude písemně doručeno, detailně je prostudujeme a následně se dohodneme na dalším postupu," řekl mluvčí národního dopravce Radek Joklík.

Související: Vlastník nádraží Žižkov podruhé nesouhlasí s památkovou ochranou

Kulturní památkou má být hlavní budova nádraží, která se skládá ze tří křídel – administrativního podél ulice Želivského a dvou křídel překladišť. „Jde o mimořádně kvalitní a velmi dobře dochovaný příklad funkcionalistické stavby technického určení, který dokládá vysokou technickou i architektonickou vyspělost industriálních staveb na území tehdejší Československé republiky," uvádí ministerstvo.

Stavba z 30. let patřila podle odborníků k nejmodernější stavbě svého druhu v Evropě, jak z hlediska technologie, tak z hlediska architektury. Ocenění si zaslouží především urbanistická kompozice budovy na půdorysu písmene U, praktické řešení vnitřní dispozice i kvalita architektonického ztvárnění vnějšího pláště a jeho detailu. Vytříbený cit tvůrců pro kvalitní detail se uplatňuje i ve vnitřních prostorách, včetně dochovaných prvků technologického vybavení.

Vlastníkem nádraží jsou České dráhy. Společně s firmou Sekyra Group plánovaly na území nádraží vystavět novou čtvrť, od tohoto záměru ustoupily, ale přesto podaly odvolání proti prohlášení budovy za kulturní památku. Podle svého dřívějšího vyjádření proto, aby ti, kdo budou objekty případně rekonstruovat, nebyli památkovou ochranou objektu omezováni.

Radnice Prahy 3 ve svém současném složení nevnímá památkovou ochranu jako překážku rozvoje daného území a podle zástupce starostky Matěje Stropnického by objekt bylo možné v budoucnu využívat třeba jako víceúčelové kulturní středisko.

Areál by rád pro své budoucí sídlo využil Národní filmový archiv, který má dnes nouzové a pronajaté prostory na několika místech v Praze. Archivu by ale stačila hlavní budova, pro využití dalších rozsáhlých skladových prostor by se musel spojit s některou další kulturní institucí, s níž by se o areál podělil.