Státní zástupkyně mohla podle manželů ovlivnit rozhodnutí soudce, jenž nevzal Otakara T. do vazby. Vrchní státní zastupitelství (VSZ) v Praze, které vykonává nad zástupci dohled a kterému ministerstvo podnět k zahájení kárného řízení postoupilo, ale v jejím jednání neshledalo porušení zákona.

Podnět k zahájení kárného řízení podali rodiče devítileté dívky také proti soudci, jenž nevzal podezřelého z jejího zmizení Otakara T. v říjnu loňského roku do vazby. Podle Palečkové ministerstvo neshledalo zákonný důvod pro podání kárné žaloby. Rozhodovací činnost soudce totiž ministerstvo přezkoumávat nemůže, a proto byl podnět již dříve odložen.

"Ve věci podnětu manželů Janatkových k zahájení kárného řízení nemůže ministerstvo spravedlnosti činit žádná opatření," shrnula mluvčí. Ministerstvo podle ní lituje, že manželům nemůže podat příznivější zprávu. S ohledem na závažnost kauzy ještě postoupí stanovisko VSZ pro informaci Nejvyššímu státnímu zastupitelství, aby posoudilo, "zda je postup státních zástupců při zpracování návrhů na vzetí do vazby efektivní".

Podle právního zástupce manželů Antonína Janáka soudce Obvodního soudu pro Prahu 8 Petr Fassati neměl již obviněného z trestného činu zbavení osobní svobody pustit na svobodu v době, kdy byly naplněny vazební důvody, navíc nebylo známo místo, kde se Anička nacházela, ani zda je naživu.
Podnět ke kárné žalobě podal Janák i proti státní zástupkyni Jaromíře Biolkové, která návrh na vzetí do vazby zpracovávala. Podle právníka byl návrh zpracován nedbale, neboť státní zástupkyně nezohlednila v rozporu s trestním řádem veškeré skutečnosti, jež vyšly při výslechu najevo, a neopřela své rozhodnutí o tyto důvody. "Nelze vyloučit, že právě tato nedbalost mohla být důvodem pro rozhodnutí soudu o propuštění zadrženého na svobodu," uvedl dříve Janák.

V návrhu na podání kárného řízení také právník napsal, že při správném postupu státního zastupitelství a soudu by byla věc vyřešena podstatně dříve a rodiče dívky by v sobě neživili marné naděje na záchranu dcery.

Případ, který policii zaměstnával více než půl roku, odstartovalo zmizení devítileté dívky loni 13. října. Po více než týdnu se kriminalistům podařilo zadržet a obvinit z trestného činu zbavení osobní svobody Otakara T. Zajistili totiž jeho DNA z dívčina batohu. Do vazby ho ale soudce na základě nepřímých důkazů neposlal. Udělal to až po nálezu těla 18. března.

O tři dny později se pokusil Otakar T. o sebevraždu v pankrácké vazební věznici. Podařilo se ho zachránit, svým zraněním však nakonec podlehl. K vraždě ani znásilnění se nikdy nepřiznal. Státní zastupitelství konstatovalo, že muž byl s vysokou mírou pravděpodobnosti pachatelem zločinu.

Čtěte také: Rodiče zavražděné Aničky chtějí kárné řízení proti soudci