Náměstek primátorky pro územní plánování Matěj Stropnický (SZ, ŽnS, Trojkoalice) přitom včas požádal o lhůtu 200 dní na přípravu novely dokumentu. Garantoval, že v této lhůtě Praha napraví formální nedostatky PSP. Podle ministryně ale nebyly předloženy dostatečné garance. Jak avizoval náměstek Stropnický, Praha se proti pozastavení platnosti PSP bude bránit právní cestou.

Dopis s informací o zrušení předpisů měl na magistrát přijít už 23. prosince. Den předtím ale ministerstvo informovalo o tom, že Praha může situaci zvrátit právě zasláním dopisu s příslibem nápravy.

Dopis nakonec na poslední chvíli zaslala vedle Stropnického také primátorka Adriana Krnáčová (ANO). Každý z dopisů měl ale odlišný obsah. Zatímco Stropnický výslovně žádal o zachování PSP v platnosti do doby nápravy, Krnáčová přiznala chybu Prahy.

Dvě stě dnů?

„Ve lhůtě 200 dní se zavazuji řádně vypořádat všechny připomínky MMR včetně požadavku notifikace u Evropské komise v souladu se zákony," stojí mimo jiné v dopise odeslaném náměstkem Stropnickým. Ten rovněž dodal, že v oné 200denní lhůtě bude také novela projednána s odbory magistrátu, jednotlivými městskými částmi a budou zapracovány došlé připomínky. Současně se prý měla stihnout také notifikace u Evropské komise.

Exprimátor a iniciátor zatím stále platných PSP Tomáš Hudeček (nez., dříve TOP 09) už dříve varoval, že taková lhůta je minimalistická. Pokud by prý ministerstvo odmítlo novelizované PSP a žádalo v téže lhůtě vypracování nových PSP, pak se to podle něj nedá stihnout

„Nynější předpisy vznikaly dva a půl roku," připomněl Hudeček. Stropnický si na ministerských úřednících hodlal vymoci novelizaci, která by se podle některých expertů stihnout dala. Nyní je ale toto zřejmě bezpředmětné. Co se může stát po avizovaném kroku MMR?

Billboardy v centru

Například se prý zastaví proces projednávání a schvalování nového územního plánu. Pokud nakonec PSP skutečně přestanou platit a Praha se začne řídit obecnou vyhláškou, hrozí podle Hudečka například to, že billboardy budou moci být také v centru nebo že na sídlištích budou zastavěny zelené plochy.

K varování před katastrofickým scénářem se v otevřeném dopise adresovaném pražským radním, připojilo také devět předních českých architektů. Například děkan fakulty architektury ČVUT Ladislav Lábus, rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové Jindřich Smetana, rektorka Architectual Institute In Prague Regina Loukotová, či architekt Josef Pleskot. „Pokud ministerstvo pro místní rozvoj pozastaví účinnost stavebních předpisů, nastane v Praze chaos," uvádí mimo jiné v dopise.

Nutná je předvídatelnost

Česká komora architektů (ČKA) prý rovněž se znepokojením sleduje události týkající se PSP. Podle komory hrozí vážným narušením stability právního prostředí pro projektování a výstavbu v Praze. Prohlásil to předseda ČKA architekt Ivan Plicka a dodal, že případné pozastavení platnosti PSP by bylo velice neblahým řešením.

Podobně to vnímá také například šéf Central Group Dušan Kunovský. Nastal by prý destruktivní chaos, který by mimo jiné znamenal milionové ztráty pro developery.

„Aktuální nejasnosti ohledně budoucnosti pražských stavebních předpisů jsou pro fungování trhu zcela destruktivní. Proces rozvoje, schvalování a realizace nových staveb je velmi finančně i časově náročná činnost a musí se plánovat v horizontu mnoha let dopředu. Proto tento trh více než cokoli jiného potřebuje zejména jasná pravidla a předvídatelnost ze strany veřejného sektoru," vysvětlil Kunovský.

Stavební předpisy, které jsou prováděcím předpisem ke stavebnímu zákonu, schválila v létě minulá rada města pod vedením tehdejšího primátora Tomáše Hudečka.

Ještě předtím, než v říjnu vešly v platnost, vzbudily bouřlivou debatu. Billboardová lobby kvůli nim vyvolala silnou mediální kampaň. Nesouhlasila totiž s regulací reklamy, kterou předpisy přinášejí. Ministerstvo následně přišlo s připomínkami a vyžádalo si od Prahy úpravu předpisů.