Autorem návrhu mince je akademický sochař Vladimír Oppl. Reliéf na lícní straně připomíná zrod československé měny kolkem z roku 1919, zatímco současnost je zpodobněna logem ČNB. Dominantou rubové strany návrhu je monumentální český lev a motiv nejznámější československé mince 1 Kč z roku 1922. 

Její průměr 535 mm a tloušťka přes hranu 48 mm ji podle velikosti řadí na první místo mezi zlatými mincemi v Evropě a na druhé místo na světě.

Další významnou položkou výstavy je první pamětní bankovka vydaná ČNB. Má nominální hodnotu 100 korun a je nazvaná Budování československé měny. Nese portrét významného národohospodáře Aloise Rašína, který stál v roce 1919 za odlukou československé měny od rakousko-uherského peněžního systému.

Panovnické koruny různých zemí

Pamětní bankovka navržená akademickou malířkou Evou Haškovou vychází v počtu 20 tisíc kusů a zájemci si ji mohou objednat u smluvních partnerů ČNB pro prodej numizmatického materiálu.

Návštěvníci si mohou prohlédnout další mimořádné artefakty jako první státovky z roku 1919 nebo repliky panovnických korun zemí bývalého Rakouska-Uherska: svatováclavské koruny českých zemí, rakouské koruny a uherské svatoštěpánské koruny.

Návrhy Muchy, Boudy nebo Švabinského

Výstava představuje řadu platidel, kterými se na území československého státu a později České republiky platilo za posledních 100 let. Vystavované předměty pocházející z depotů České národní banky vůbec poprvé jsou v takovémto rozsahu prezentovány nejširší veřejnosti.

K vidění jsou mimo jiné návrhy bankovek Alfonse Muchy z let 1918 a 1919 a seznámit se lze i s dílem dalších mimořádných osobností české a slovenské grafiky, jako byli například Max Švabinský, Cyril Bouda, Karel Svolinský, Albín Brunovský nebo Oldřich Kulhánek.

Základní vstupné na výstavu činí 100 korun, zlevněné vstupné pro děti od 6 do 16 let a pro seniory nad 65 let je 50 korun, rodinné vstupné je 200 korun. Školní výpravy mají vstup za 20 korun na osobu a mohou si termín rezervovat.