Neuhrazené poplatky za odvoz odpadu, pokuty z jízd načerno, neplacení energií a nájmů v obecním bytě. To jsou nejčastější prohřešky Pražanů, které se nashromáždily za bezmála třicet let. Například dopravní podnik eviduje od roku 1993 celkem 173 tisíc exekucí za jízdu načerno za celkem 185 milionů korun. Lidé také neplatili za energie. Pražská plynárenská má celkem 7400 pohledávek ve výši přibližně 86 milionů korun.

Z magistrátních odborů vedou nejvíce pohledávek odbor daní, poplatků a cen a odbor hospodaření s majetkem. Tyto dva úřady vymáhají přibližně 450 milionů korun od šesti tisíc lidí.

Díky akci Milostivé léto se lidé mohou závratným poplatkům za nesplacení dluhu, které si naúčtovali exekutoři, vyhnout. Postup oddlužení je jednoduchý. Dlužníkům stačí zaplatit pouze jistinu dluhu, tedy původní nezaplacenou částku, a poplatek exekutorovi ve výši 908 korun. Zbývající částka a úroky mu budou odpuštěny. Naopak už není nutné hradit veškeré sankce, úroky z prodlení, penále a další náklady, které se nastřádaly k dluhu a z několika stokorun se mohly vyšplhat až na desítky tisíc korun.

„Je to obrovská šance pro mnoho dlužníků, aby se vymanili z dluhové pasti. Dlužná částka většinou narostla kvůli nemravně vysokému příslušenství a nákladům na exekuce na mnohonásobek. Nyní je na nás, na hlavním městě, aby se o této šanci dozvědělo co nejvíce lidí,“ říká radní pro oblast legislativy Hana Kordová Marvanová (STAN).

Lidé se o akci mohou dozvědět díky rozsáhlé informační kampani, například díky letákům či hlášením v metru. „Veškeré informace jsme zaměřili také do jednotlivých městských částí, aby pomohly s distribucí. Předpokládám, že během následujícího měsíce bude informovanost mezi obyvateli dostačující,“ říká Kordová Marvanová.